อบรมหลักสูตร การเสริมสร้าง Service Mind และบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy  (TCCA)  จัดอบรม Public Training ให้แก่  บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด, บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,บริษัท AT Phone จำกัด  หลักสูตรการสร้างเสริม Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (Service Mind & Beyond Expectation) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า  ณ โรงแรม All Seasons Gold Orchid ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่ออกมาจากใจ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้แง่คิดดีๆ จากประสบการณ์การบริการ เทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจ ที่มอบสู่ลูกค้า พร้อมด้วย Case Study ดีๆ มุมมองใหม่ๆ ในการบริการผ่าน Call Center และ Counter Serviceหลักสูตร : การสร้างเสริม Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย
(Service Mind & Beyond Expectation)

หลักสูตรที่ เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming)
และเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการและพัฒนาทักษะการให้บริการ
3. เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพนักงาน Agent ใน Call Center ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
4. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพื่อพัฒนาและปรับระดับคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• จะได้เห็นตัวอย่างการให้บริการในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
• มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
• ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ
 :  น้องเบนซ์ น้องชมพู่ น้องปุ๊ก น้องเก๋ น้องนิต น้องอลิศ และน้องหนิง รักษาสุขภาพด้วยนะครับ พบกันใหม่ Class หน้าครับ