Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยคำพูดเชิงบวก Positive Thinking พร้อมศิลปะการใช้โทรศัพท์และมารยาทการใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธี

Print

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท  NTT Communications จำกัด, บริษัท  Net one จำกัด และ บริษัท At Phone จำกัด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล การสื่อสารและการประสานงาน พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)

เป็นหลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์และหลักสูตรการบริการ ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพเชิงจิตวิทยาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming)
และเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center อย่างเห็นผลชัดเจน
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการและพัฒนาทักษะการให้บริการ
3. เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพนักงาน Agent ใน Call Center ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
4. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพื่อพัฒนาและปรับระดับคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : เทพบุตรแจ็ค นางฟ้านิ นางฟ้าบี นางฟ้าแตงโม นางฟ้าตั้งโอ๋ นางฟ้าหญิง และนางฟ้าฟ้าใส
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ : พบกันใหม่ Class หน้าครับ : )
ลูกศิษย์ทุกคนน่ารักมากๆ ครับ เต็มอิ่มกับกิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เก่งๆ กันทุกคนเลย
ได้เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสาร การบริการ ที่ดีขึ้น ปรับแก้จุดที่ต้องแก้ไขได้อย่างดี มีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมเลย
ฝึกปฏิบัติ พร้อมรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เป็นกันเองอย่างมีความสุขตลอดเวลาเรียนทุกคนเลย 
ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ....ทุกๆคนเลย .../ อ.ต้น

ชื่นใจที่เห็นลูกศิษย์มีพัฒนาการที่ดี เยี่ยมไปเล้ย..!!!

     
หลัก สูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint

 Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy

« Back