News & Event

งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018"

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018" เมื่อวันอังคารที่  2 ตุลาคม 2561   ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ  เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2018" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก .. เน้นเทคนิคการจัดการรับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ( Lao Telecom ) รุ่นที่ 1-2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก Lao Telecommunications Company (LTC) ให้ดำเนินการ อบรมหลักสูตร Professional Complaint Handling with Difficult Situations Technique  เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาในสภาวการณ์ที่ยุ่งยากอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น รุ่นที่ 1-2  แก่เจ้าหน้าที่ Call Center หลวงพระบาง เมื่อวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคขั้นตอนการบริการ การรับฟัง การจับประเด็น วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทัศนคติและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย (Difficult People) การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ครอบครองปัญหา การประสานงาน การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมาย โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ( Loa Telecom) รุ่นที่ 1-2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากผู้บริหาร Lao Telecommunications Company (LTC) ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) รุ่นที่ 1-2  แก่เจ้าหน้าที่ Call Center  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล หลวงพระบาง เมื่อวันที่ 27 และ 29 พฤษภาคม 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ เทคนิคการเปิด-ปิดการขาย ปรับเปลี่ยน Script เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิผล เทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า พร้อมปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
QA-01 : หลักสูตร หลักการวัดประสิทธิภาพ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Call Center (Call Center’s Performance Appraisal)

หลักสูตร : หลักการวัดประสิทธิภาพ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Call Center (Principle and Technique to Evaluate Call Center's Performance) เป็นหลักสูตรที่เน้นหลักการวัดประสิทธิภาพงานบริการ วิธีการตรวจสอบ และประเมินผลงานการบริการของทีม Call Center Agent เพื่อให้ได้ผลงานตรงตามนโยบาย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ Case Study จากตัวอย่างที่ใช้งานจริง และที่เป็น Best Practice โดยผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการประเมินผลงานของทีมงาน Call Center ให้มีประสิทธิภาพได้ทันที

Read more...
 
SV-01 : หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)

หลักสูตร : Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) เป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมบริการ  ผู้นำทีม Team Leader และผู้ดูแล Call Center หรือ Agent ที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่ง Supervisor มือใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เพิ่มทักษะในการเป็นหัวหน้างาน Call Center อย่างมืออาชีพ ทั้งการสอนงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา วิธีการปฏิบัติตนให้ได้ใจลูกน้อง รวมทั้งกลยุทธ์ทางด้าน Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และดูแลพนักงาน Call Center ภายในทีมได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 138