หมายเลขพิเศษ 4 หลัก

 
ติดต่อขอเลขหมาย 4 หลัก ได้ที่  ส่วนงานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น   
    โทร.
02 670 8888     ต่อ  7741, 7721-24 
คลิก

เลขหมายลักษณะงานที่ใช้หน่วยงานหรือบริษัท
1100ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล  TOT Contact Centerบมจ. ทีโอที
1102ศูนย์บริการข้อมูล Call Center วุฒิสภาTRUE
1103ศูนย์บริการข้อมูล TT&T Call Centerบมจ. TT&T

1105

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

1110

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

1111ศูนย์บริการข้อมูลข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนกระทรวง ICT
1112ศูนย์บริการสั่งอาหาร  The Pizza Company Call Centerบมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู๊ดกรุ๊ป
1113ศูนย์บริการข้อมูล BUGบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
1115ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล ธนาคารออมสิน  (GSB Call Center) ธนาคาร ออมสิน
1117ศูนย์บริการข้อมูล เจ มาร์ท Call Centerบริษัท เจ มาร์ท จำกัด
1123สายตรงกระทรวงคมนาคม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1124ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
1125ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวง การประปานครหลวง
1126สายการบินวันทูโกบริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด
1128ศูนย์บริการลูกค้า Contact Hutch บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
1129ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( PEA Call Center )  การไฟฟ้าภูมิภาค
1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ( MEA Call Center )  การไฟฟ้านครหลวง
1131ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อบจ. และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1132

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

1133ศูนย์บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บมจ. ทีโอที
1134ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล
1135แจ้งเหตุด่วนหรือร้องทุกข์ บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ
1136ศูนย์รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้ กองตำรวจสื่อสาร
1137ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100 บริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1138ศูนย์รับแจ้งข่าวสารปราบปรามยาเสพติดกรมสื่อสารทหาร
1139ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าวหน่วยข่าวกรองทหาร

1140

 สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

1141TOT Smart callบมจ. ทีโอที
1142ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์บริษัท ไซเบอร์คอล จำกัด

1143

ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์

บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด

1144ศูนย์บริการขายสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์บริษัท แพ็คลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
1145ศูนย์บริการสั่งอาหาร เชสเตอร์ กริลล์บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
1146สายด่วนทางหลวงชนบท รับแจ้งถนนชำรุดกรมทางหลวงชนบท
1148ศูนย์บริการ AIS Serenade สำหรับบริการลูกค้าระบบ GSMบจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1149ศูนย์บริการ AIS Call Center สำหรับบริการลูกค้าระบบ One-2-callบจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1150ศูนย์บริการสั่งอาหาร KFC และ Pizza Hut บริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1155ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Tourist Service Centre)ศูนย์อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยว

1156

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1157สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุด

1161

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

1164ศูนย์บริการข้อมูลกรมศุลกากร กรมศุลกากร
1165สายด่วนยาเสพติดสถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์
1166สายด่วน ร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้าบริโภค คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1167ศูนย์ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับกฏหมาย การร่างนิติกรรมสัญญาสภาทนายความ
1169ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก
1170ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1171สายด่วนเลือกตั้ง 1171สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
1174ศูนย์บริการข้อมูลยางพารา สำนักงานตลาดกลางยางพารา  กรมวิชาการเกษตร 
1175ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AISบจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1177ศูนย์บริการรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง บมจ. ทีโอที
1178สำนักตรวจคนเข้าเมือง รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวสำนักตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
1179ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (กบข.)กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)
1182ศูนย์บริการข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

1184

ศูนย์ร้องเรียนบริการ ขสมก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

1185บริการ WOW Station  ของ AISบจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1186ศูนย์บริการข้อมูล สายด่วนประกันภัย  (คปภ.) กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
1188ค้นหาเบอร์โทรศัพท์หน้าเหลืองบริษัท เทเลอินโฟ มิเดีย จำกัด
1190ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1191ปดส. แจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1192ศูนย์บริการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1193ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวง
1194ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการตำรวจสำนัสำนักงานจเรตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1195ศูนย์รับแจ้งเหตุร้าย ผู้มีอิทธิพล เบาะแสอาชญากรรม ตำรวจกองปราบ
1196ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุทางน้ำกองบังคับการตำรวจน้ำ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1197ศูนย์บริการข้อมูลจราจร ควบคุมจราจรกองบังคับการตำรวจจราจร (สนง.ตำรวจแห่งชาติ)
1198ศูนย์บริการข้อมูล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
1199ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ (รับแจ้งอุบัติเหตุ เหตุด่วนทางน้ำ) กรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม)
1200ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน กสทช.  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1201

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1202

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1203

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

1204

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1205

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

1206

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท.

1212

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1213

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1222Internet Access (TOTonline) เพื่อให้บริการ Internet ผ่าน เครือข่าย IPบมจ. ทีโอที

1228

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศ)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1234บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด บมจ. ทีโอที
1238บริการ Prepaid Voice โดยใช้บัตร TIP Cardบมจ. ทีโอที
1242ทรูคอลเซ็นเตอร์ (True Call Center)True Corporation Public Company Limited

1250

สำนักงาน กปร

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1255

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1275สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1278Voice Mail ใช้ฝากข้อความ (I-Box)บมจ. ทีโอที
1279Voice Mail ใช้ฟังข้อความ (I-Box)บมจ. ทีโอที

1288

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1289

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

1299

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1300สายด่วนเพื่อสังคม ศูนย์ประชาบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1301

สสว. Call Center 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

1302

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

1310Green Call รับแจ้งเหตุสิ่งแวดล้อม และศูนย์ประสานงานช่วยผู้ประสบภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1313ศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
1315ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร กรณีพบเห็นข้อมูลไม่เหมาะสมในอินเตอร์เน็ต  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
1318ศูนย์สอบถามการจองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ Call Center บริษัท สกาย เอเชีย จำกัด
1321Call Center สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
1322ศูนย์บริการ CAT Contact Center การสื่อสารแห่งประเทศ
1323สายด่วนสุขภาพจิตและบริการเลิกยาเสพติด (โครงการ To be number one)กรมสุขภาพจิต
1330ศูนย์บริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกโรคกระทรวงสาธารณสุข
1331ศูนย์บริการลูกค้า True Moveบริษัท ทรูมูฟ 
1332ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร   กรมศุลกากร
1333ศูนย์บริการบัวหลวงโฟน      ธนาคารกรุงเทพ

1333

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด (เดิม บจ. สามารถ อินโฟมีเดีย)

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

1337ศูนย์บริการข้อมูลเมืองพัทยา  (พัทยา Call Center)ศาลาว่าการเมืองพัทยา

1340

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธร 9)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1341ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ปัตตานี  
1342ศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานราชการ สำนักงานปลัดศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ (กระทรวงมหาดไทย)
1344ศูนย์บริการ สั่งอาหาร S&P Delivery บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จก.
1346ศูนย์ข่าวกรองทางทหาร     หน่วยข่าวกรองทางทหาร กอบทัพบก

1348

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

1352ไทยเศรษฐกิจประกันภัย     บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด
1355สายด่วน ศาลปกครอง 1355 สำนักงานศาลปกครอง
1356ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  (สายด่วนปัญหาด้านการจราจร)ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
1357SME Call Center เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ กลุ่มอุตสาหกรรม SMEธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1358ศูนย์บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Call Centerกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1359ศูนย์รับแจ้ง การเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1360กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1361Heng LeasingHeng Leasing and Capital Public Company Limited
1362ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช
1363กรมสื่อสารทหารอากาศ   กรมสื่อสารทหารอากาศ
1364ศูนย์บริการลูกค้า DKSH Health Careบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1365ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท จำกัด
1367ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1368ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญา
1369ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ IEC Contact Center บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด
1373ศูนย์บริการ อยุธยา อลิอันช์ ซีพีบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1374สายด่วน กอ.รมน. รับร้องเรื่องราวภัยความมั่นคงสำนักเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1375Property Perfect      บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
1376บริการจัดส่งอาหารให้กับร้านชั้นนำในเครือ เซ็น กรุ๊ปบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1377สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    เพื่อรับคำร้องทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1380ศูนย์สอบถามเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สำนักปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
1381ศูนย์แจ้งเบาะแสการลักลอบเจาะและใช้น้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1384บริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน) Call Centerบริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน)
1385ศูนย์ปฏิบัติการ AFTA Hotline 1385 ของกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศ
1386ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส
1387โครงการสายเด็ก (ดูแลเด็กโดนทำร้าย) เพื่อนแก้วสมาคมเพื่อนแก้วสมาคม
1388โครงการบ้านและอาคารที่อยู่ของ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1399

E-learning ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาและค้นคว้าผ่าน Internet

 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

1410

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1411

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1412

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

1413

มูลนิธิวิถีสุข

มูลนิธิวิถีสุข

1414

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

1415

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

1416

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1417

บริษัท อสังหาริมทรัพย์

บริษัท Life in City Garden 163 Co., Ltd.

 1422

 กรมควบคุมโรค

 กรมควบคุมโรค
1460ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานะการณ์น้ำกรมชลประทาน
1466ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนง.สลากกินแบ่งฯ

1474

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

1477ศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องวงจรสื่อสารข้อมูล (Lease Line ขัดข้อง)บมจ. ทีโอที

1479

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

1490TOT Smart callบมจ. ทีโอที

1504

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

1505International Calling Cardบมจ. ทีโอที
1506สำนักงานประกันสังคม สายด่วนกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

1507

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1530

 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1540ปตท. Call Center เพื่อรับแจ้งอุบัติภัยเกี่ยวกับก๊าซบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
1541ศูนย์รับแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติดมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย
1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษการทางพิเศษฯ
1544"บริการบัตรโทรศัพท์ กสท." THAICARDการสื่อสารแห่งประเทศไทย
1545ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และ บริการ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์” บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1546สายด่วนแรงงานเด็ก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1548ศูนย์บริการงานข้อมูลทะเบียนและบัตร  : กรมการปกครองสำนักงานกลาง ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
1551ศูนย์บริการ กรุงไทย Phoneธนาคารกรุงไทย
1552ศูนย์จองห้องพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทยสมาคมโรงแรมไทย
1553ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย Customer Service Groupธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด 
1554ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ หน่วยกู้ชีวิต วชิรพยาบาลสำนักการแพทย์ กทม.
1555ศูนย์ กทม. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
1556สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1557ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทวิริยะประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

1558

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

1559 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วนกุญชร

เทศบาลนครหาดใหญ่

1563ศูนย์ให้บริการข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1564สายด่วนข้อมูลสารเคมี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1566ศูนย์บริการสำรองที่นั่งของ บริษัทการบินไทยการบินไทย
1567ศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงมหาดไทย
1569ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์
1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ  รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของกรมทะเบียนการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
1572กรุงศรี Phone / บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1573ศูนย์ส่งเสริมผู้ส่งออกรายย่อย ( SME) เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารการท่าเรือแห่งประเทศไทย
1577ศูนย์สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี จำกัด
1578รับแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก  กรมประชาสงเคราะห์ ศูนย์บริการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กฯ
1579สายด่วนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์ช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา)
1581ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล AIA  Call Center บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชันแนล แอลชัวรันส์ จำกัด (AIA)
1584ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะกรมการขนส่งทางบก (กระทรวงคมนาคม)
1586ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1588ศูนย์บริการ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง ธนาคารซิตี้ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
1589ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนชาตจำกัด บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1590HSBC Phone Banking ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ
1592ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานกองทุนฯคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมืองแห่งชาติ
1593ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ธกส. (Call Center 0-2555-0555)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1595ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน) 
1596ศูนย์บริการข้อมูลประกันภัย - บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
1597กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (ย้ายเบอร์ติดต่อไปที่ 0-2610-4888)สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1599ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักยานยนต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1600Quitline ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติมูลนิธิหมอชาวบ้าน

1601

บริษัท ยูอิน โฟ จำกัด

บริษัท ยูอิน โฟ จำกัด

1602

บริษัท ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม

บริษัท ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม

1603

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

1605

บริษัท วันทูออล จำกัด

บริษัท วันทูออล จำกัด

1606

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1607

ศูนย์สั่งสินค้าทางโทรศัพท์ Verena

บริษัท เวอรีน่่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1608

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1609

บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

1610

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด

1611

บริษัท เนเร่ จำกัด

บริษัท เนเร่ จำกัด

1612

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1613

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

1614

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

1615ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ

1616

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

1617

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1618

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

1619

ศูนย์บริการข้อมูล และติดตั้ง Cable TV CTH

บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1620ศูนย์บริการ Call Center บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

1621

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1622

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

1623

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) จำกัด

บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

1626

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1644ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร (สวพ 91)สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)
1645สายด่วนชวนรู้เอดส์  สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
1646ศูนย์เอราวัณ   สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
1647Calling Card ประเภท Prepaid และผู้ต้องขังในเรือนจำบมจ. ทีโอที
1648สายด่วนองค์การเภสัชกรรม 1648องค์การเภสัชกรรม
1650ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยจากสารเคมีกรมควบคุมมลพิษ

1657

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1660ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กศน. การศึกษานอกระบบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1661ศูนย์บริการรถแท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด

1662

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

1663ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์สภากาชาดไทย
1664ศูนย์ตอบรับข้อมูลทางโทรศัพท์ สภากาชาดไทยสภากาชาดไทย
1666ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
1667สายด่วน สุขภาพจิต ใช้ในโครงการ TO BE NUMBER ONEกระทรวงสาธารณสุข

1668

สถาบันโรคทรวงอก และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กรมการแพทย์

1669ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
1671บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด บจก. ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
1672ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1675สายด่วนโภชนาการ กินดีอยู่ดี อนามัยใกล้ตัวกรมอนามัย
1676ศูนย์บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
1677ศูนย์บริการ "ร่วมด้วยช่วยกัน" บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ จำกัด และ บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น
1678ศูนย์บริการข้อมูล DTAC Call Centerบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1681ศูนย์บริการรถแท็กซี่  TAXI RADIO บริษัท ไทเอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1685ศูนย์บริการข้อมูล บมจ.แสนสิริ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

1686

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน

1688ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการผลิตและจำหน่ายยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1689ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง
1690ศูนย์บริการสอบถามข้อมูลการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
1691ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานส่งกำลังบำรุง
1693สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1694สายด่วนกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
1695สายด่วนกรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน
1696ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุบัติภัยทางน้ำกรมสื่อสารทหารเรือ
1699ศูนย์ให้ข้อมูลบริการของโรงแรมดุสิตธานี โรงแรมดุสิตธานี
1711ศูนย์บริการโทรสั่งความอร่อยกับ McDelivery  บริษัท แมคไทย จำกัด

1712

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

1713ศูนย์ปราบปรามบุหรี่เถื่อนและสุราเถื่อน กรมสรรพสามิต

1714

บริษัท โชว์รูมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท โชว์รูมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

1715

โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลเอกชัย

1716

บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด

บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด

1717ศูนย์บริการ  สายด่วนเมาไม่ขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ
1718มูลนิธิคุณพุ่มมูลนิธิคุณพุ่ม
1719ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพ  วัฒโนสถบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1720

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

1721

TNT Express Worldwide 

บจก. ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

1722

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

1723

โรงพยาบาลยันฮี

โรงพยาบาลยันฮี

1724

บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1725ศูนย์บริการข้อมูล บลจ.ทหารไทยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1726

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1727

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

1728สายด่วนสุขภาพ รพ.ศิครินทร์  โรงพยาบาลศิครินทร์
1729ศูนย์บริการ สินทรัพย์ประกันภัย บจก. สินทรัพย์ประกันภัย

 1730

บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด

บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด

1731บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัดบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด

1732

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1733

บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1734ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เซฟโรเลต เซลส์ จำกัด

1735

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด

1736

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

1737ศูนย์ข้อมูล ประกันภัย TQM Insurance BrokerTQM Insurance Broker

1738

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด

1739

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

1740

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

1741

ศูนย์บริการลูกค้า   Contact Center บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด 

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

1742

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

1743ศูนย์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1744 

บริษัท ไทย เจ. เพรส จำกัด

บริษัท ไทย เจ. เพรส จำกัด

1745

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1746บริษํท อุบลวัสดุ จำกัดบริษํท อุบลวัสดุ จำกัด
1747บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

1748

นวกิจประกันภัย ใช้งานร่วมกับ ฟอลคอนประกันภัย 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1749

บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1750

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1751

บริษัท พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด

1752ศูนย์สัญญาณวิกฤติ Critical Alarm Center (CAC)บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

1753

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

1754

 บริษัท เมโกะบิวตี้ จำกัด

บริษัท เมโกะบิวตี้ จำกัด

1755สายตรงวิศวกร ซีแพค บริษัท CPAC

1756

Big C

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

1757

บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

1758

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1759ศูนย์บริการ สายด่วน Double A บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด
1761บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1762

Singha

บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1763Hello Bangkokบริษัท บางกอกไตรวิชั่น จำกัด
1764ศูนย์บริการ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
1765ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1766ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

1767

บริษัท เชฟส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท เชฟส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1770ศูนย์บริการ ธนาคารธนชาต Contact Centerบริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด
1771Bangkok Airways Asia Boutique Airlineบริษัท การบินกรุงเทพฯ
1772ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท 2 / 3โรงพยาบาลพญาไท

1773

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

1774

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด

1775

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1776

โรงพยาบาลมหาชัย ใช้งานร่วมกับ โรงพยาบาล เจ้าพระยา

โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

1777ศูนย์บริการ Call Center TOT 3 Gบมจ. ทีโอที

1778

Call Center ลลิล พร็อบเพอร์ตี้

 บริษัท ลลิล พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1779

บริษัท อินเตอร์ไดเร็คท์ เอ็กคลูซีพ จำกัด

บริษัท อินเตอร์ไดเร็คท์ เอ็กคลูซีพ จำกัด

1781

RS Call Center

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1782FEDEX  รับส่งพัสดุบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น

1783

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด

1784สายด่วนนิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1785สายด่วน ก.พ.ร. (ตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
1786บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1787

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1788

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

1789

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายส์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายส์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1790แอลเอ็มจี ประกันภัย รับแจ้งประกันภัยทางรถยนต์บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จก.

1791

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (คปภ.)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (คปภ.)

1800บริการ Toll Freeบมจ. ทีโอที
1860ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1880ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1888บริการ Calling Card บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)บมจ. ทีโอที
1899ศูนย์รับแจ้งเหตุ มิสกวัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1
1900บริการ Audiotexบริษัท ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท แมนเนทเม้นท์ จำกัด

 

 Update ข้อมูลเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2665

 

 

 
ติดต่อขอเลขหมาย 4 หลัก ได้ที่  ส่วนงานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น   
    โทร.
02 670 8888     ต่อ  7741, 7721-24 
คลิก

เลขหมายลักษณะงานที่ใช้หน่วยงานหรือบริษัท
1100ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล  TOT Contact Centerบมจ. ทีโอที
1102ศูนย์บริการข้อมูล Call Center วุฒิสภาTRUE
1103ศูนย์บริการข้อมูล TT&T Call Centerบมจ. TT&T

1105

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

1110

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

1111ศูนย์บริการข้อมูลข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนกระทรวง ICT
1112ศูนย์บริการสั่งอาหาร  The Pizza Company Call Centerบมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู๊ดกรุ๊ป
1113ศูนย์บริการข้อมูล BUGบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
1115ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล ธนาคารออมสิน  (GSB Call Center) ธนาคาร ออมสิน
1117ศูนย์บริการข้อมูล เจ มาร์ท Call Centerบริษัท เจ มาร์ท จำกัด
1123สายตรงกระทรวงคมนาคม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1124ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
1125ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวง การประปานครหลวง
1126สายการบินวันทูโกบริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด
1128ศูนย์บริการลูกค้า Contact Hutch บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
1129ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( PEA Call Center )  การไฟฟ้าภูมิภาค
1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ( MEA Call Center )  การไฟฟ้านครหลวง
1131ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อบจ. และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1132

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

1133ศูนย์บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บมจ. ทีโอที
1134ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล
1135แจ้งเหตุด่วนหรือร้องทุกข์ บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ
1136ศูนย์รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้ กองตำรวจสื่อสาร
1137ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100 บริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1138ศูนย์รับแจ้งข่าวสารปราบปรามยาเสพติดกรมสื่อสารทหาร
1139ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าวหน่วยข่าวกรองทหาร

1140

 สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

1141TOT Smart callบมจ. ทีโอที
1142ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์บริษัท ไซเบอร์คอล จำกัด

1143

ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์

บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด

1144ศูนย์บริการขายสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์บริษัท แพ็คลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
1145ศูนย์บริการสั่งอาหาร เชสเตอร์ กริลล์บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
1146สายด่วนทางหลวงชนบท รับแจ้งถนนชำรุดกรมทางหลวงชนบท
1148ศูนย์บริการ AIS Serenade สำหรับบริการลูกค้าระบบ GSMบจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1149ศูนย์บริการ AIS Call Center สำหรับบริการลูกค้าระบบ One-2-callบจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1150ศูนย์บริการสั่งอาหาร KFC และ Pizza Hut บริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1155ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Tourist Service Centre)ศูนย์อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยว

1156

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1157สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุด

1161

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

1164ศูนย์บริการข้อมูลกรมศุลกากร กรมศุลกากร
1165สายด่วนยาเสพติดสถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์
1166สายด่วน ร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้าบริโภค คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1167ศูนย์ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับกฏหมาย การร่างนิติกรรมสัญญาสภาทนายความ
1169ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก
1170ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1171สายด่วนเลือกตั้ง 1171สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
1174ศูนย์บริการข้อมูลยางพารา สำนักงานตลาดกลางยางพารา  กรมวิชาการเกษตร 
1175ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AISบจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1177ศูนย์บริการรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง บมจ. ทีโอที
1178สำนักตรวจคนเข้าเมือง รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวสำนักตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
1179ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (กบข.)กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)
1182ศูนย์บริการข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

1184

ศูนย์ร้องเรียนบริการ ขสมก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

1185บริการ WOW Station  ของ AISบจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1186ศูนย์บริการข้อมูล สายด่วนประกันภัย  (คปภ.) กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
1188ค้นหาเบอร์โทรศัพท์หน้าเหลืองบริษัท เทเลอินโฟ มิเดีย จำกัด
1190ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1191ปดส. แจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1192ศูนย์บริการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1193ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวง
1194ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการตำรวจสำนัสำนักงานจเรตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1195ศูนย์รับแจ้งเหตุร้าย ผู้มีอิทธิพล เบาะแสอาชญากรรม ตำรวจกองปราบ
1196ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุทางน้ำกองบังคับการตำรวจน้ำ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1197ศูนย์บริการข้อมูลจราจร ควบคุมจราจรกองบังคับการตำรวจจราจร (สนง.ตำรวจแห่งชาติ)
1198ศูนย์บริการข้อมูล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
1199ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ (รับแจ้งอุบัติเหตุ เหตุด่วนทางน้ำ) กรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม)
1200ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน กสทช.  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1201

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1202

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1203

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

1204

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1205

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

1206

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท.

1212

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1213

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1222Internet Access (TOTonline) เพื่อให้บริการ Internet ผ่าน เครือข่าย IPบมจ. ทีโอที

1228

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศ)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1234บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด บมจ. ทีโอที
1238บริการ Prepaid Voice โดยใช้บัตร TIP Cardบมจ. ทีโอที
1242ทรูคอลเซ็นเตอร์ (True Call Center)True Corporation Public Company Limited

1250

สำนักงาน กปร

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1255

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1275สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1278Voice Mail ใช้ฝากข้อความ (I-Box)บมจ. ทีโอที
1279Voice Mail ใช้ฟังข้อความ (I-Box)บมจ. ทีโอที

1288

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1289

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

1299

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1300สายด่วนเพื่อสังคม ศูนย์ประชาบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1301

สสว. Call Center 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

1302

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

1310Green Call รับแจ้งเหตุสิ่งแวดล้อม และศูนย์ประสานงานช่วยผู้ประสบภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1313ศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
1315ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร กรณีพบเห็นข้อมูลไม่เหมาะสมในอินเตอร์เน็ต  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
1318ศูนย์สอบถามการจองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ Call Center บริษัท สกาย เอเชีย จำกัด
1321Call Center สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
1322ศูนย์บริการ CAT Contact Center การสื่อสารแห่งประเทศ
1323สายด่วนสุขภาพจิตและบริการเลิกยาเสพติด (โครงการ To be number one)กรมสุขภาพจิต
1330ศูนย์บริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกโรคกระทรวงสาธารณสุข
1331ศูนย์บริการลูกค้า True Moveบริษัท ทรูมูฟ 
1332ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร   กรมศุลกากร
1333ศูนย์บริการบัวหลวงโฟน      ธนาคารกรุงเทพ

1333

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด (เดิม บจ. สามารถ อินโฟมีเดีย)

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

1337ศูนย์บริการข้อมูลเมืองพัทยา  (พัทยา Call Center)ศาลาว่าการเมืองพัทยา

1340

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธร 9)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1341ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ปัตตานี  
1342ศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานราชการ สำนักงานปลัดศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ (กระทรวงมหาดไทย)
1344ศูนย์บริการ สั่งอาหาร S&P Delivery บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จก.
1346ศูนย์ข่าวกรองทางทหาร     หน่วยข่าวกรองทางทหาร กอบทัพบก

1348

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

1352ไทยเศรษฐกิจประกันภัย     บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด
1355สายด่วน ศาลปกครอง 1355 สำนักงานศาลปกครอง
1356ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  (สายด่วนปัญหาด้านการจราจร)ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
1357SME Call Center เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ กลุ่มอุตสาหกรรม SMEธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1358ศูนย์บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Call Centerกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1359ศูนย์รับแจ้ง การเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1360กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1362ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช
1363กรมสื่อสารทหารอากาศ   กรมสื่อสารทหารอากาศ
1364ศูนย์บริการลูกค้า DKSH Health Careบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1365ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท จำกัด
1367ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1368ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญา
1369ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ IEC Contact Center บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด
1373ศูนย์บริการ อยุธยา อลิอันช์ ซีพีบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1374สายด่วน กอ.รมน. รับร้องเรื่องราวภัยความมั่นคงสำนักเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1375Property Perfect      บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
1376บริการจัดส่งอาหารให้กับร้านชั้นนำในเครือ เซ็น กรุ๊ปบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1377สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    เพื่อรับคำร้องทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1380ศูนย์สอบถามเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สำนักปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
1381ศูนย์แจ้งเบาะแสการลักลอบเจาะและใช้น้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1384บริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน) Call Centerบริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน)
1385ศูนย์ปฏิบัติการ AFTA Hotline 1385 ของกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศ
1386ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส
1387โครงการสายเด็ก (ดูแลเด็กโดนทำร้าย) เพื่อนแก้วสมาคมเพื่อนแก้วสมาคม
1388โครงการบ้านและอาคารที่อยู่ของ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1399

E-learning ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาและค้นคว้าผ่าน Internet

 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

1410

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1411

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1412

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

1413

มูลนิธิวิถีสุข

มูลนิธิวิถีสุข

1414

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

1415

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

1416

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1417

บริษัท อสังหาริมทรัพย์

บริษัท Life in City Garden 163 Co., Ltd.

 1422

 กรมควบคุมโรค

 กรมควบคุมโรค
1460ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานะการณ์น้ำกรมชลประทาน
1466ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนง.สลากกินแบ่งฯ

1474

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

1477ศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องวงจรสื่อสารข้อมูล (Lease Line ขัดข้อง)บมจ. ทีโอที

1479

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

1490TOT Smart callบมจ. ทีโอที

1504

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

1505International Calling Cardบมจ. ทีโอที
1506สำนักงานประกันสังคม สายด่วนกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

1507

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1530

 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1540ปตท. Call Center เพื่อรับแจ้งอุบัติภัยเกี่ยวกับก๊าซบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
1541ศูนย์รับแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติดมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย
1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษการทางพิเศษฯ
1544"บริการบัตรโทรศัพท์ กสท." THAICARDการสื่อสารแห่งประเทศไทย
1545ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และ บริการ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์” บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1546สายด่วนแรงงานเด็ก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1548ศูนย์บริการงานข้อมูลทะเบียนและบัตร  : กรมการปกครองสำนักงานกลาง ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
1551ศูนย์บริการ กรุงไทย Phoneธนาคารกรุงไทย
1552ศูนย์จองห้องพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทยสมาคมโรงแรมไทย
1553ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย Customer Service Groupธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด 
1554ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ หน่วยกู้ชีวิต วชิรพยาบาลสำนักการแพทย์ กทม.
1555ศูนย์ กทม. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
1556สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1557ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทวิริยะประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

1558

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

1559 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วนกุญชร

เทศบาลนครหาดใหญ่

1563ศูนย์ให้บริการข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1564สายด่วนข้อมูลสารเคมี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1566ศูนย์บริการสำรองที่นั่งของ บริษัทการบินไทยการบินไทย
1567ศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงมหาดไทย
1569ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์
1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ  รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของกรมทะเบียนการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
1572กรุงศรี Phone / บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1573ศูนย์ส่งเสริมผู้ส่งออกรายย่อย ( SME) เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารการท่าเรือแห่งประเทศไทย
1577ศูนย์สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี จำกัด
1578รับแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก  กรมประชาสงเคราะห์ ศูนย์บริการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กฯ
1579สายด่วนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์ช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา)
1581ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล AIA  Call Center บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชันแนล แอลชัวรันส์ จำกัด (AIA)
1584ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะกรมการขนส่งทางบก (กระทรวงคมนาคม)
1586ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1588ศูนย์บริการ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง ธนาคารซิตี้ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
1589ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนชาตจำกัด บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1590HSBC Phone Banking ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ
1592ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานกองทุนฯคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมืองแห่งชาติ
1593ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ธกส. (Call Center 0-2555-0555)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1595ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน) 
1596ศูนย์บริการข้อมูลประกันภัย - บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
1597กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (ย้ายเบอร์ติดต่อไปที่ 0-2610-4888)สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1599ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักยานยนต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1600Quitline ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติมูลนิธิหมอชาวบ้าน

1601

บริษัท ยูอิน โฟ จำกัด

บริษัท ยูอิน โฟ จำกัด

1602

บริษัท ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม

บริษัท ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม

1603

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

1605

บริษัท วันทูออล จำกัด

บริษัท วันทูออล จำกัด

1606

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1607

ศูนย์สั่งสินค้าทางโทรศัพท์ Verena

บริษัท เวอรีน่่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1608

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1609

บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

1610

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด

1611

บริษัท เนเร่ จำกัด

บริษัท เนเร่ จำกัด

1612

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1613

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

1614

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

1615ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ

1616

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

1617

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1618

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

1619

ศูนย์บริการข้อมูล และติดตั้ง Cable TV CTH

บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1620ศูนย์บริการ Call Center บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

1621

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1622

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

1623

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) จำกัด

บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

1626

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1644ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร (สวพ 91)สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)
1645สายด่วนชวนรู้เอดส์  สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
1646ศูนย์เอราวัณ   สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
1647Calling Card ประเภท Prepaid และผู้ต้องขังในเรือนจำบมจ. ทีโอที
1648สายด่วนองค์การเภสัชกรรม 1648องค์การเภสัชกรรม
1650ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยจากสารเคมีกรมควบคุมมลพิษ

1657

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1660ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กศน. การศึกษานอกระบบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1661ศูนย์บริการรถแท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด

1662

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

1663ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์สภากาชาดไทย
1664ศูนย์ตอบรับข้อมูลทางโทรศัพท์ สภากาชาดไทยสภากาชาดไทย
1666ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
1667สายด่วน สุขภาพจิต ใช้ในโครงการ TO BE NUMBER ONEกระทรวงสาธารณสุข

1668

สถาบันโรคทรวงอก และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กรมการแพทย์

1669ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
1671บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด บจก. ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
1672ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1675สายด่วนโภชนาการ กินดีอยู่ดี อนามัยใกล้ตัวกรมอนามัย
1676ศูนย์บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
1677ศูนย์บริการ "ร่วมด้วยช่วยกัน" บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ จำกัด และ บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น
1678ศูนย์บริการข้อมูล DTAC Call Centerบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1681ศูนย์บริการรถแท็กซี่  TAXI RADIO บริษัท ไทเอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1685ศูนย์บริการข้อมูล บมจ.แสนสิริ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

1686

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน

1688ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการผลิตและจำหน่ายยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1689ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง
1690ศูนย์บริการสอบถามข้อมูลการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
1691ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานส่งกำลังบำรุง
1693สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1694สายด่วนกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
1695สายด่วนกรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน
1696ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุบัติภัยทางน้ำกรมสื่อสารทหารเรือ
1699ศูนย์ให้ข้อมูลบริการของโรงแรมดุสิตธานี โรงแรมดุสิตธานี
1711ศูนย์บริการโทรสั่งความอร่อยกับ McDelivery  บริษัท แมคไทย จำกัด

1712

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

1713ศูนย์ปราบปรามบุหรี่เถื่อนและสุราเถื่อน กรมสรรพสามิต

1714

บริษัท โชว์รูมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท โชว์รูมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

1715

โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลเอกชัย

1716

บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด

บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด

1717ศูนย์บริการ  สายด่วนเมาไม่ขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ
1718มูลนิธิคุณพุ่มมูลนิธิคุณพุ่ม
1719ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพ  วัฒโนสถบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1720

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

1721

TNT Express Worldwide 

บจก. ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

1722

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

1723

โรงพยาบาลยันฮี

โรงพยาบาลยันฮี

1724

บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1725ศูนย์บริการข้อมูล บลจ.ทหารไทยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1726

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1727

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

1728สายด่วนสุขภาพ รพ.ศิครินทร์  โรงพยาบาลศิครินทร์
1729ศูนย์บริการ สินทรัพย์ประกันภัย บจก. สินทรัพย์ประกันภัย

 1730

บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด

บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด

1731บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัดบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด

1732

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1733

บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1734ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เซฟโรเลต เซลส์ จำกัด

1735

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด

1736

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

1737ศูนย์ข้อมูล ประกันภัย TQM Insurance BrokerTQM Insurance Broker

1738

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด

1739

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

1740

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

1741

ศูนย์บริการลูกค้า   Contact Center บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด 

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

1742

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

1743ศูนย์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1744 

บริษัท ไทย เจ. เพรส จำกัด

บริษัท ไทย เจ. เพรส จำกัด

1745

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1746บริษํท อุบลวัสดุ จำกัดบริษํท อุบลวัสดุ จำกัด
1747บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

1748

นวกิจประกันภัย ใช้งานร่วมกับ ฟอลคอนประกันภัย 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1749

บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1750

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1751

บริษัท พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด

1752ศูนย์สัญญาณวิกฤติ Critical Alarm Center (CAC)บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

1753

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

1754

 บริษัท เมโกะบิวตี้ จำกัด

บริษัท เมโกะบิวตี้ จำกัด

1755สายตรงวิศวกร ซีแพค บริษัท CPAC

1756

Big C

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

1757

บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

1758

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1759ศูนย์บริการ สายด่วน Double A บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด
1761บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1762

Singha

บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1763Hello Bangkokบริษัท บางกอกไตรวิชั่น จำกัด
1764ศูนย์บริการ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
1765ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1766ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

1767

บริษัท เชฟส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท เชฟส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1770ศูนย์บริการ ธนาคารธนชาต Contact Centerบริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด
1771Bangkok Airways Asia Boutique Airlineบริษัท การบินกรุงเทพฯ
1772ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท 2 / 3โรงพยาบาลพญาไท

1773

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

1774

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด

1775

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1776

โรงพยาบาลมหาชัย ใช้งานร่วมกับ โรงพยาบาล เจ้าพระยา

โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

1777ศูนย์บริการ Call Center TOT 3 Gบมจ. ทีโอที

1778

Call Center ลลิล พร็อบเพอร์ตี้

 บริษัท ลลิล พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1779

บริษัท อินเตอร์ไดเร็คท์ เอ็กคลูซีพ จำกัด

บริษัท อินเตอร์ไดเร็คท์ เอ็กคลูซีพ จำกัด

1781

RS Call Center

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1782FEDEX  รับส่งพัสดุบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น

1783

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด

1784สายด่วนนิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1785สายด่วน ก.พ.ร. (ตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
1786บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1787

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1788

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

1789

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายส์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายส์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1790แอลเอ็มจี ประกันภัย รับแจ้งประกันภัยทางรถยนต์บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จก.

1791

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (คปภ.)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (คปภ.)

1800บริการ Toll Freeบมจ. ทีโอที
1860ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1880ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1888บริการ Calling Card บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)บมจ. ทีโอที
1899ศูนย์รับแจ้งเหตุ มิสกวัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1
1900บริการ Audiotexบริษัท ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท แมนเนทเม้นท์ จำกัด

 

 Update ข้อมูลเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2665