News & Event

งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019"
108_Awards_-2019_400_ssThailand Call Center Academy ขอแสงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัล "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019"
สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
(TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)
จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019" เมื่อวันพุธที่  7 สิงหาคม 2562   ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ  เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Contact Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2019" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Centeเป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล
Read more...
 
SM-05-Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line)

Line-Chat-Sale-bหลักสูตร : Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสาร ด้านการขาย ผ่านตัวอักษรด้วยการเขียน-พิมพ์ตอบ บน Social Media ด้วยภาษาที่สวยงาม กระชับ ชัดเจน และโดนใจลูกค้า รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ โดยเน้นฝึกเขียนตอบจริงจากตัวอย่างจริง เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

Read more...
 
งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018"

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018" เมื่อวันอังคารที่  2 ตุลาคม 2561   ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ  เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2018" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก .. เน้นเทคนิคการจัดการรับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ( Lao Telecom ) รุ่นที่ 1-2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก Lao Telecommunications Company (LTC) ให้ดำเนินการ อบรมหลักสูตร Professional Complaint Handling with Difficult Situations Technique  เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาในสภาวการณ์ที่ยุ่งยากอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น รุ่นที่ 1-2  แก่เจ้าหน้าที่ Call Center หลวงพระบาง เมื่อวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคขั้นตอนการบริการ การรับฟัง การจับประเด็น วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทัศนคติและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย (Difficult People) การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ครอบครองปัญหา การประสานงาน การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมาย โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ( Loa Telecom) รุ่นที่ 1-2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากผู้บริหาร Lao Telecommunications Company (LTC) ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) รุ่นที่ 1-2  แก่เจ้าหน้าที่ Call Center  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล หลวงพระบาง เมื่อวันที่ 27 และ 29 พฤษภาคม 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ เทคนิคการเปิด-ปิดการขาย ปรับเปลี่ยน Script เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิผล เทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า พร้อมปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
SV-01 : หลักสูตร ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor & Leadership & Growth Mindset) (หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ)

หลักสูตร : ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor & Leadership & Growth Mindset)  เป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมบริการ  ผู้นำทีม Team Leader และผู้ดูแลทีม Call Center หรือ Agent ที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่ง Supervisor มือใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เพิ่มภาวะผู้นำ พัฒนา Mindset ทักษะในการเป็นหัวหน้างาน Call Center อย่างมืออาชีพ ทั้งการสอนงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ วิธีการปฏิบัติตนให้ได้ใจลูกน้อง รวมทั้งกลยุทธ์ทางด้าน Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และดูแลพนักงาน Call Center ภายในทีมได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ

Read more...
 
MG-02 : หลักสูตร การบริหารงาน Call Center “ยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation & Call Center Management) (การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ)

หลักสูตร : การบริหารงาน Call Center “ยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation Performance & Call Center Management for New Era) งาน Call Center / Contact Center เป็นงานที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมจะต้องเข้าใจหัวใจสำคัญของระบบ Call Center ในทุกๆด้าน หากผู้บริหารไม่ทราบอย่างลึกซึ้งว่าในศูนย์บริการ Call Center ทำงานอย่างไร จะทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จได้ยากมาก ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรด้านการบริหารงาน Customer Operations Performance Contact Center ตามมาตรฐานสมาคม Call Center ประเทศไทย   (TCCTA) โดยใช้ Case Study และเทคนิคการบริหารงาน จากผู้ที่ได้รับรางวัล  "Thailand The Best Contact Center Award" ดังนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้เห็นมุมมองการบริหารงานแบบใหม่ๆ  ด้วยเนื้อหาใหม่ๆ ที่ทันสมัย เปิดมุมมองใหม่ๆ สามารถนำกลับไปพัฒนา ยกระดับคุณภาพการบริการ Call Center ได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
SV-04 : หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Telesales Strategy & Management)

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Strategy & Management) *** หลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมขาย ที่เน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิธีการจัดการ การ Coach และสร้างทีมขาย การกระตุ้นยอดขายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ เสริมกลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ความมุ่งมั่น เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เพิ่มพลังแบบเติมเต็มความมั่นใจในการดูแลทีมขายให้สำเร็จตามเป้า   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

Read more...
 
EG-02 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telesales

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telesales ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ที่เน้นเทคนิคการพูดเพื่อการบริการ การนำเสนอที่หลากหลาย เสริมด้วยการตอบข้อโต้แย้ง เทคนิคการโน้มน้าว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ทั้ง Up-selling and Cross-selling ให้ประสบผลสำเร็จ โดยมี Teacher Richel Teraza เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์พร้อมเสริมเทคนิคการในรูปแบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฝึกปฎิบัติ  ฝึกพูด ฝึกการนำเสนอ & Case Study & Wokshop & Role Play แบบ Functional   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
SV-05 : หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement) หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ

หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Development to Improve Performance) หลักสูตรจุดประกาย เสริมสร้างพลังการบริหารงาน เพิ่มความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพแบบ 360 ํ  และการจัดการ ควบคุมงาน  กระตุ้นผลงานทีม Call Center ให้มีประสิทธิภาพ เติมเต็มการคิดวิเคราะห์ พัฒนาเรียนรู้ ปรับปรุงภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ รวมทั้งการสร้างพลังเป้าหมายให้แข็งแกร่ง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน Call Center ต่อไป รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ

Read more...
 
EG-03 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Customer Complaints Handling & Management

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Customer Complaints Handling & Management เป็นการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ การตอบปัญหา และแก้ไขเฉพาะหน้า พร้อมบทสนทนาภาษาอังกฤษ   สอนโดย Teacher Richel วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center อบรมแบบ tailor-made ด้วยสำเนียงการพูด และ การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง สุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แบบ Case ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ฝึกทำ Case ต่างๆ โดยเฉพาะ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเห็นผล

Read more...
 
SV-02 : หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor)

 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor) เพราะลูกน้องแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกัน บางคนก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทำไมบางคนทำงานได้ผลงานไม่ดีเลย...หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการ Supervisor, Team Leader เน้นหนักทางด้านวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานของ Agent เทคนิคในการสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการใช้จิตวิทยา วิธีการพูดกับลูกน้องแต่ละประเภท พร้อมเสริมความรู้ทางด้านการดูแล และบริหารจัดการ Call Center ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่นำไปปรับใช้ได้ทันที  

Read more...
 
AG-09 : หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)

หลักสูตร : ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) หลักสูตรที่เน้นการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์ ทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกหนี้แต่ละประเภท เพื่อการบริการและติดตามทวงหนี้ ในอัตราสำเร็จที่มากขึ้น วิธีการโน้มน้าว การให้คำปรึกษา เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงทัศนคติ บุคลิกภาพการสื่อสาร เทคนิคการพูดจา การเจรจาต่อรอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการใช้ภาษา การใช้คำพูดเชิงบวก การระงับอารมณ์  ปรับพฤติกรรม-ลดระดับความก้าวร้าว..แต่ได้ผลการติดตามหนี้อย่างเหนือความคาดหมาย  รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยความอบอุ่นใจ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบริการ การติดตาม ทวงถามหนี้ ที่ประสบผลสำเร็จมากขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทในการทวงหนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

Read more...
 
EG-04 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop เป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail โดย Teacher Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งฝึกการเขียน Report and Note (work shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher จะกำกับดูแล แนะนำ จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น 

Read more...
 
AG-11 : หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-Survey)

 หลักสูตร : เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-Survey) เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคแบบใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินดีให้ข้อมูล มารยาทในการพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร  ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การถามคำถาม เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม Survey Outbound Call โดยเฉพาะ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 46