Course ID


More Information

AG-01 หลักสูตร เตรียมความพร้อม..เพื่อก้าวสู่อาชีพงานบริการ Call Center article
(Build up for The New Call Center Service)
เหมาะสำหรับพนักงานใหม่ และหน่วยงาน ที่กำลังเริ่มก้าวสู่อาชีพงานบริการ Call Center เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นขั้นตอน
พร้อมให้คำปรึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ Call Center ต่อเนื่องระยะยาว หลังการอบรม ..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-02 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)
*** เน้นพัฒนา Growth Mindset ทักษะการใช้น้ำเสียง คำพูดและมารยาทการใช้โทรศัพท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าระดับมืออาชีพ (SMART Communication)
หลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์ที่
พนักงานรับสายโทรศัพท์ Call Agent, พนักงาน Call Center ทุกคนต้องเรียน...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001

AG-03

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
(Professional Complaint Handling & Communication Technique)
*** หลักสูตรที่เน้นการสื่อสาร-ประสานงาน การใช้คำพูด
พัฒนาทัศนคติ การควบคุมอารมณ์ และวิธีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-04 หลักสูตร เพิ่มทักษะการรับมือ และจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก article
(Crisis Management with Difficult Situation & People)
*** หลักสูตร Upskill ขั้น Advance เน้นทักษะการบริการรับเรื่องร้องเรียน ประสานงาน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซับซ้อนฉุกเฉิน รับมือลูกค้าอารมณ์รุนแรง ภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยากและกดดัน..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001

AG-05

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Professional Telesales & Upsales Skill)  (รุ่นละ 25 คน)
ลงทุนโฆษณาไปแล้ว..ลูกค้าให้ความสนใจมากมาย ทั้งทาง TV, Facebook, Line โทรเข้า โทรออก แต่พนักงานขายคุยกับลูกค้าทีไร ก็ยังปิดการขายไม่สำเร็จสักที
หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้า ที่เน้นการนำเสนอ การโน้มน้าว การเพิ่มยอดขาย จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ขจัดความท้อแท้ และกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended!!

Please Call:
02-589-3001

AG-06

หลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ article
(Advance Professional Call Center 4.0 Skills)
(รุ่นละ 25 คน)
***
หลักสูตร Growth Mindset เพื่อ Upskill-Reskill เพิ่มทักษะทางด้านการบริการลูกค้า ยกระดับความสามารถและคุณภาพพนักงาน Agent ให้สูงขึ้นในยุค Digital Disruption..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-07 หลักสูตร Service Mind จุดพลัง "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย article
(Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)
*** หลักสูตรเสริมสร้างการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศด้วย "Service Mind" การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่พนักงานทุกคนต้องเรียน...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-08 หลักสูตร เคล็ดลับ..การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ "Service Excellence" article
(The Secret of Professional Call Center & Best Practice)
***
 หลักสูตรที่เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม Mindset กระบวนการทำงาน เพื่อก้าวสู่ระดับงานบริการที่เป็นเลิศ...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-09 หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล  article
(Effective Collection Calls)

*** หลักสูตรที่ปรับทัศนคติ วิธีการพูด วิธีโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง ที่พนักงานทวงหนี้ต้องเรียน..เพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า ทำให้ภาพลักษณ์การทวงหนี้ของบริษัทดีขึ้น...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-10 หลักสูตร เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจ สร้างความผูกพัน เพื่อรักษาลูกค้าเก่า-สร้างลูกค้าใหม่   
(Customer Retention by Enhancing Persuasive Communication)
หลักสูตรที่เน้นการรักษาลูกค้าเก่า ดึงลูกค้า ที่กำลังยกเลิกการใช้บริการ และสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการสื่อสารโน้มน้าวที่มีประสิทธิผล...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001

AG-11

หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์-สำรวจความพึงพอใจลูกค้า ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique Outbound Call for Tele-Marketing & Tele-Survey) article
เทคนิคการสร้างและใช้ Script อย่างเป็นธรรมชาติ, ทำอย่างไร...จึงจะให้ได้ยอด Outbound และผลสำรวจที่มีคุณภาพ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-12 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อขอนัดหมายเข้าพบลูกค้าทางโทรศัพท์ อย่างทรงประสิทธิผล article
(Effective Outbound Call Technique for Appointment Setting)
หลักสูตรที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นที่จดจำ และขออนุญาตนัดหมายเข้าพบตัวลูกค้า  เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

Please Call:
02-589-3001

AG-13

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารรับเรื่อง และประสานงาน อย่างมืออาชีพ   article
(Communication & Professional Coordination Skill
)
หลักสูตรเน้นการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ขจัดความขัดแย้ง  เพื่อการประสานงาน ส่งต่อและติดตามงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-14

หลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพ และการยกระดับประสิทธิภาพพนักงาน Call Center article
(Call Center Roadmap : Build up Call Center Agent Quality & Development)
*** หลักสูตร Functional Training Development Program ระยะยาวต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง
หลักสูตรต่อเนื่อง ที่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการบริการ ยกระดับคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของ Agent ได้อย่างชัดเจน..
Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-15

Workshop : มารยาทและทักษะการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ 
หลักสูตรการรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ, มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์
ปรับ Mindset ฝึกเรื่องการรับสาย การให้ข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียน และการบริการลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ให้ประทับใจ
...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

AG-16 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Internal Coordination Technique) ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ..ได้ทั้งงาน
หลักสูตรเน้นการพูดจาสื่อสาร กับผู้ร่วมงาน ระหว่างหน่วยงานระหว่างแผนก ภายในองค์กร ได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิผล
ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกันในการทำงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
และกระตุ้นพลังในการปฏิบัติงานทุก ๆ Case ด้วย Teamwork...
Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

SM-01

หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยตัวอักษร (Text) เทคนิคการตอบข้อความ ผ่าน Social Media  เพื่อชี้แจง-แก้ปัญหา
-ติดตาม-ติดต่อ-ตอบกลับอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-02

หลักสูตร Social Media Marketing : การบริหารจัดการ และการตอบ Comment ข้อร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ ผ่านทาง Social Media
(Crisis Complaint Management & Writing on Social Media) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสาร
เทคนิคการตอบ Comment ผ่าน Social Media  เพื่อชี้แจง-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนขั้นรุนแรงอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-03

หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media
(Effective Sales Communication & Writing Social Media Technique) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบ Comment ผ่าน Facebook & Line เพื่องานขาย-ตอบข้อโต้แย้ง-ติดตาม-ตอบกลับอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-04

หลักสูตร Social Media Management : กลยุทธ์การบริหารและจัดการคำถามบนสื่อ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ
(Social Media Management Strategy) 

หลักสูตรที่เน้นการบริหารทีมงาน การควบคุมคุณภาพของทีม Social Media, KPI  และวิธีการจัดการ การสื่อสาร-การเขียน-ตอบ Comment อย่างมีประสิทธิภาพ..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-05

หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการเขียนตอบ เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line
(Line Chat Sales & Service Technique) 
หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยตัวอักษร (Text) เทคนิคการตอบข้อความ ผ่าน Line  เพื่อ
ตอบกลับอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

Course ID


More Information

EG-01

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telephone / Call Center article
(การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อการบริการ-ประสานงานอย่างมีประสิทธิผล)
ฝึกสนทนา ฝึกให้กล้าพูดภาษาอังกฤษ พัฒนาการใช้คำพูดที่ถูกต้อง ในการสื่อสารทางโทรศัพท์ และการเขียน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์โดยตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

EG-02

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telesales  article
(การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อการนำเสนอขายสินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิผล)

ฝึกสนทนา พัฒนาการใช้คำพูดที่ถูกต้อง ในการเปิดและปิดการขายอย่างมีประสิทธิผล มุ่งสู่ยอดขาย ด้วยการนำเสนออย่างมืออาชีพ
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์โดยตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

EG-03
หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Complaint Handling   article
(การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อการรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล)

ฝึกสนทนา พัฒนาการใช้คำพูดที่ถูกต้อง ในการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการให้บริการ
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์โดยตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

EG-04

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business E-mail and Report Writing Workshop article
(การเขียน E-mail และรายงานภาษาอังกฤษ)
ฝึกการเขียนจดหมาย E-Mail พัฒนาการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์โดยตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

SV-01 หลักสูตร ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ  article
(Professional Call Center Supervisor & Leadership)

(How to be a Great Call Center Supervisor) ... Recommended !!
*** หลักสูตรเข้มข้น รวมทุกเรื่องที่ Supervisor และหัวหน้าทีมบริการลูกค้าต้องรู้ และต้องทำ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center
Please Call:
02-589-3001
SV-02 หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor  article
(Effective Coaching for Call Center Supervisor) .. Recommended !!
*** หลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้า ที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน และวิธีแก้ไขปัญหาในการสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน-ติดตามงาน
และการให้ Feedback
Please Call:
02-589-3001
SV-03 หลักสูตร การบริหารเวลา สำหรับ Supervisor   
(Time Management for Call Center Supervisor)
*** เทคนิคการบริหารเวลา จัดสรรเวลา ในการควบคุมงาน บริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน อย่างสูงสุด ... Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
SV-04 หลักสูตร Coaching : กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย article
(Tele-Sales Strategy & Management) (หลักสูตร 2 วัน)
*** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการทีมงานขาย ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย การ Coach การ Motivate และสร้างทีมขาย ให้ทะลุเป้า...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
SV-05

หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม  article
(Powerful Leadership & Development to Improve Performance) (หลักสูตร 2 วัน)
*** หลักสูตรรวมการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน สำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้า..ที่กำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำ
และต้องการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยม
..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

MG-01

หลักสูตร การ Set และการบริหารระบบการขายสินค้าทางโทรศัพท์ สำหรับนักธุรกิจ Online
Setting-up Telesales & Call  Center 

 (Technology, Data, Human Resource, Process & Operation, Facilities) ..... Recommended !!
หลักสูตรสำหรับ นักธุรกิจบนโลก Online ที่ต้องการมีระบบ Telesales เพื่อการใช้งานขายสินค้า เมื่ออัตราค่าโฆษณาบน Facebook แพงขึ้น
และต้องการเพิ่มยอดขายจากช่องทางโทรศัพท์
เจ้าของธุรกิจขายสินค้าบน Online จะต้องทำอย่างไร เมื่อ...
- Facebook ปิดกั้นการมองเห็นของลูกค้า
- ราคาค่าโฆษณาบน Facebook แพงขึ้น
- มีฐานข้อมูลมีเยอะมาก... หลักหมื่น - หลักแสนราย
- เก็บบน Excel, Google Sheet
- เป็นฐานข้อมูลเก่ามาก...2-3 ปีที่แล้ว
- ไม่ค่อยได้ติดต่อกลับหาลูกค้าเลย
- เคยติดต่อแล้ว แต่นานมาแล้ว
- ติดต่อไปแล้ว แต่ลูกค้าไม่ซื้อต่อ
- Admin โทรไม่เป็น นำเสนอไม่ได้ เพราะเคยแต่เน้นการขาย ผ่านตัวอักษรอย่างเดียว
- โทรไปหาลูกค้า แต่ได้อัตรา Success Rate ต่ำมาก

Please Call: 02-589-3001

MG-02

หลักสูตร การบริหารงาน Call Center “ยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ article
(Professional Call Center Operation Performance & Management for New Era)
หลักการบริหารงาน Customer Operations Performance Contact Center ตามมาตรฐาน สมาคม Call Center ประเทศไทย (TCCTA)
พร้อม Case Study และ 7 Best Practices จากองค์กรที่ได้รับรางวัล The Best Thailand Contact Center Award เน้นการวิเคราะห์งานในแต่ละ Metric..Recommended !!
 

Please Call:
02-589-3001

MG-03

หลักสูตร การบริหารพนักงาน Call Center อย่างมืประสิทธิภาพ
(How to Manage Call Center Agent)

หลักสูตรที่เน้นการบริหารพนักงาน และบุคลากรทีมงาน Call Center ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาคุณภาพทีมงาน..สู่การบริการที่เป็นเลิศ...Recommended !! 

Please Call:
02-589-3001

MG-04

หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  article
(Customer Complaint Management & CRM Call Center Strategic)
หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เน้นวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการรักษาลูกค้า สาเหตุของปัญหาและการแก้ไขทั้งระบบ
การนำปัญหามาต่อยอดปรับปรุงคุณภาพการบริการ และบริหารทีมงาน Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ .. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-05 หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ และการคัดเลือกบุคลากร Call Center อย่างมีคุณภาพ  article
หลักสูตรสำหรับ HRD, Supervisor, ผู้บริหารงานบุคลากร
เน้นเครื่องมือ และเทคนิค-วิธีการสัมภาษณ์ การใช้ชุดคำถาม - เทคนิคในการวิเคราะห์คน คัดเลือกพนักงาน Call Center ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
การจัดทีม Call Center และวิธีการรักษาบุคลากร Call Center อย่างยั่งยืน (Employee Engagement)..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-06

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงาน Contact Center...สู่ความสำเร็จ
(Contact Center Management
Strategies & Innovation)
หลักสูตรการใช้กลยุทธ์ SWOT และกลยุทธ์อื่นๆ ในการพัฒนา และบริหารศูนย์บริการ Call Center..สู่การบริการที่เป็นเลิศ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-07 หลักสูตร การบริหารงานธุรกิจ Outsourcing Call Center ในยุค New Normal 
(How to Set up & Manage Outsourcing Call Center Business) ..... Recommended !!
หลักสูตร Step-By-Step สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบ-พัฒนาระบบ Call Center เพื่อเดำเนินงานธุรกิจ Outsource ให้แก่ลูกค้า
(รองรับงานขายและงานบริการ รวมถึง Online & Social Media)

Please Call:
02-589-3001

Course ID
More Information

IT-01

หลักสูตร Helpdesk มืออาชีพ article
(Professional Communication & Service Technique for Helpdesk)
(Professional Co-ordinating & Problem Solving Technique for Helpdesk)

หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ Helpdesk และ IT Support ที่ต้องการพัฒนาการบริการ การสื่อสาร ปฏิบัติงานการรับเรื่อง Take Action และประสานงาน ให้มีประสิทธิภาพ

Please Call:
02-589-3001

IT-02

หลักสูตร เทคนิคการออกแบบ-บริหารจัดการข้อมูล และบันทึกเสียงระบบ IVR article
(Content Management & IVR Recording)

หลักสูตรการออกแบบ-เคล็ดลับในการจัดทำเนื้อหา Content  เพื่อให้ Agent สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย

เทคนิคการคัดเลือกผู้ประกาศ IVR การใช้เสียง และการสร้าง Charactor ให้กับ Call Center
เทคนิคการบันทึกเสียง Edit  Compress ผสมเสียง การจัดทำ Voice File เพื่อใช้กับระบบ IVR ให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

SC-01 หลักสูตร Perfect Voice for Service  article
(หลักสูตร 3 ชั่วโมง) ..... Recommended !!
หลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อปรับเปลี่ยนน้ำเสียงสำหรับ Operator, Agent และผู้ให้บริการ ที่มีปัญหาเรื่องน้ำเสียง การควบคุมอารมณ์ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้า
Please Call:
02-589-3001

SC-02

หลักสูตร Build up Teamwork for Success article
(จุดพลังการทำงานเป็นทีม..เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ) (Teamwork)
(Activities :
เน้นกิจกรรมละลายพฤติกรรม ขจัดความขัดแย้ง ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายในองค์กร) .... Recommended !!
อบรมนอกสถานที่ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์  การช่วยเหลือกัน การทำงานร่วมกัน เสริมความรู้ด้านงานบริการ พร้อมเติมเต็มความสุข ความสนุกสนานเต็มที่

Please Call:
02-589-3001

SC-03

หลักสูตร Build Up Inspiration for Life Success article
(จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน) (Change Management)
หลักสูตร
Growth Mindset ที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพลังการทำงาน พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ปฏิบัติงาน ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สู่ความสำเร็จในการทำงาน
ทำให้ผลงานสูงขึ้น มีแรงกระตุ้นในการทำงาน มีความสุข เบิกบานใจ สดชื่น แจ่มใสในที่ทำงาน
เหมาะสำหรับ Call Center ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติพนักงาน..Positive Thinking สู่การบริการที่เป็นเลิศ และความสำเร็จในชีวิต..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

SC-04

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance  (การสร้างความสุขในที่ทำงาน) article
(Happy Work & Work life Balance) เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
และการบริหารชีวิตให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน อย่างมีความสุข
หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน สร้างจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีในขณะทำงาน ขจัดความขัดแย้ง สร้างแรงบันดาลใจ ความคิดเชิงบวก การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น
การระบายความเครียด ละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร การมีมนุษย์สัมพันธ์ จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
สร้างพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขพร้อมกระตุ้นพลัง เติมเต็มความสุข ความสนุกสนานในชีวิตอย่างเต็มที่ .... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

หลักสูตร 1-2 วัน

SC-05

หลักสูตร Growth Mindset & Positive Thinking Positive Communication article
(การพัฒนาความคิดและการสื่อสารเชิงบวกในการทำงาน)
หลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน ด้วยความคิดเชิงบวก
ทั้งจากพฤติกรรม การกระทำ และคำพูด พร้อมละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กร
สร้างพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอย่างเต็มที่ .... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001


Course ID


More Information

QA-01

หลักสูตร หลักการควบคุมคุณภาพ การวัดผล และบริหารคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center article
(Quality Control : Measurement & Assurance)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
เน้นหลักการ 
วิธีการดูแล ควบคุมคุณภาพ Call Center การออกแบบ แบบฟอร์ม (Monitoring Form)
การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เพื่อควบคุมการบริการทางโทรศัพท์แบบ 360 ํ ครบถ้วนทุกจุด
เน้นหลักการในการวัดผล และวิธีการประเมินผลงานของพนักงานบริการ Call Center ที่ถูกต้อง-ขจัดข้อผิดพลาดจากการประเมินของ QA
เพื่อให้การบริการทางโทรศัพท์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมหลักเกณฑ์ หัวข้อที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการบริการ ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

QA-02

หลักสูตร ทักษะการเป็น Quality Assurance มืออาชีพ article
(Professional Call Center Quality Assurance)
Role Model Of QA
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาบทบาท ทักษะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor

พัฒนาเสริมสร้างทักษะในการฟังเพื่อวิเคราะห์ วิธีการให้คะแนน วิธีการสื่อสาร การให้ Feedback การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ Call Center อย่างมืออาชีพ... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

QA-03

Quality Monitoring Evaluation Standard Program 
โปรแกรมพิเศษ พร้อม Mystery Shopper : เพื่อร่วมตรวจสอบ Audit  พิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานของ Call Center
รวมถึงกระตุ้นการบริการของพนักงาน ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมยกระดับมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ
รับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ
โดยวัดผลตามมาตรฐาน สมาคม Call Center ประเทศไทย (TCCTA) เท่าระดับมาตรฐาน Call Center Asia Pacific (CC-APAC)

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

TTC-01

หลักสูตร "Train Like A Pro"
3 Days "Call Center...Teacher Training Course"
(ก้าวสู่การเป็นวิทยากร Call Center มืออาชีพ) (หลักสูตร 3 วัน) (รุ่นละ 5 คน) 
article
Call Center / Contact Center เป็นศิลปะการบริการเฉพาะทาง ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าการรับสายโทรศัพท์โดยทั่วไป
ดังนั้นผู้ที่สามารถเป็น Trainer ผู้สอนงาน Call Center ที่ดีได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ทักษะ พร้อมความรู้ในทุกๆ ด้านของ Call Center
ทั้ง Hardware Software People Process Operation รวมถึงเทคนิคกระบวนการสอน และมีวิธีการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีด้วย

*** หลักสูตร Train the Trainer นี้ เหมาะสำหรับ Trainer ที่ต้องการเป็น
Call Center Trainer ระดับมืออาชีพ
เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม, เครื่องมืออุปกรณ์,
การใช้ Application ในการสร้างสรรค์สื่อ, PowerPoint,..etc.
การออกแบบเนื้อหาหลักสูตร Call Center,วิธีการนำเสนอ, การสอนใน Style ของตัวเอง, 
Games & Activity ประกอบการสอนที่ตรงจุด, การเลือกใช้สื่อ,การใช้ Tools, วิธีการออกแบบ Pre-test / Post-test และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมฝึกและทดสอบการสอน...
เทคนิคการสอนในรูปแบบบ Online ให้สนุก (การใช้ Zoom, Google Meet, Microsoft Team, WebEx).. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

CS-01

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมืออาชีพ (Effective Communication)
หลักสูตรสุดยอดการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสาร ด้วยวิธีการพูด และการแสดงออกอย่าง SMART .. Recommended !!
เหมาะสำหรับ พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001
CS-02

หลักสูตร Face to Face :หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Service Excellence)
หลักสูตรสุดยอดการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!
เหมาะสำหรับ
พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม
บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001
CS-03

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
หลักสูตรสุดยอดการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!
เหมาะสำหรับ ผู้จัดการร้านค้า, หัวหน้าสาขา Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,ทีมงานบริการลูกค้า, Hospitality, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-04

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิคการบริการและการนำเสนอขายสินค้า..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า
(Sales Technique & SMART Presentation Workshop)
.. Recommended !!
หลักสูตรที่มีกลยุทธ์การบริการและเทคนิคดีๆ พร้อมวิธีการนำเสนอขายที่หลากหลาย...ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการและซื้อเพิ่ม ..Recommended !!

เหมาะสำหรับ ผู้จัดการร้านค้า, หัวหน้าสาขา,
ทีมขาย, พนักงานหน้า Counter,ทีมงานบริการลูกค้า, พนักงานแนะนำสินค้า Product Consultant, พนักงานทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-05

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียน และประสานงานอย่างมืออาชีพ
(Complaint Management & Complaint Handling Technique)
หลักสูตรที่สามารถรับมือและจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา ได้เป็นอย่างดี.. Recommended !!

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงานหน้า Counter, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม
บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-06


หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศระดับ Premium และการบริการเหนือความคาดหมาย
(Premium Services & Service Beyond Expectation)

หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการบริการพร้อม Workshop ที่สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างโดดเด่น และโดนใจ..Recommended !!
เหมาะสำหรับ พนักงานหน้า Counter, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, Hospitality
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม
บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-07

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิครักษาลูกค้า และสร้างลูกค้าใหม่ ด้วยการโน้มน้าวจิตใจลูกค้า
(Customer Retention by Enhancing Effective Persuasion)
หลักสูตรที่เน้นวิธีการบริการ เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ การรักษาลูกค้า และดึงดูดลูกค้าที่กำลังยกเลิกการใช้บริการ..ให้กลับมาเหมือนเดิม..Recommended !!

เหมาะสำหรับ พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-08

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการ
(Personality for Customer Service)
หลักสูตรที่เน้นวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การบริการให้โดดเด่นขึ้น ..Recommended !!
เหมาะสำหรับ
พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม
บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001


 

หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
หลักสูตร Call Center Training Call Center อบรม Call Center ฟรี แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอล เซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center Call center skill Hard skill for customer service วิธีการ สื่อสาร กับลูกค้า การพูดให้ ข้อมูล กับลูกค้า การปฏิเสธลูกค้า เชิงบวก เทคนิคการพูดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ Customer service skills การสื่อสารเพื่อการบริการ วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน การสื่อสารในการบริการ การ สื่อสาร ของนัก ขาย  ตัวอย่าง การสนทนากับลูกค้า เทคนิคการต้อนรับลูกค้า กลยุทธ์ การบริการลูกค้า การสื่อสารในงานบริการ
แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอลเซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา : เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การบริการ Call Center Social Media
Update : 24 พฤศจิกายน 2564 : หลักสูตร Telesales หลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
การบริหารงาน Call Center การควบคุมคุณภาพ Call Center Happy Work Happy Workplace Service Mind to Service Excellence
SMART Communication , หลักสูตรออนไลน์ call center online Training
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของ ฝ่ายจัดฝึกอบรมพนักงาน..ฝ่าย HR..ฝ่ายบุคคล..ผู้ติดต่อประสานงานการฝึกอบรม :

ภายหลังจากการอบรมในทุกๆ Class ... นอกจากความประทับในในความรู้ เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติที่เห็นผลอย่างชัดเจน
ความประทับใจในเทคนิคการสอนการถ่ายทอด ประสบการณ์ ความรู้ของวิทยากรจากสถาบัน Thailand Call Center Academy  แล้ว...
สิ่งหนึ่ง..ที่ผู้เข้ารับการอบรม..จะกล่าวถึง..และชื่นชมเป็นอย่างมาก..ก็คือ.. ความประทับใจเป็นอย่างมากกับฝ่ายจัดการฝึกอบรม
ผู้ที่ได้คัดสรร สรรหา สิ่งดีๆ ความรู้ใหม่ๆ มาให้แก่พวกเขา ..สรรหาหลักสูตร Call Center ทั้งการบริการทางโทรศัพท์ และการบริการประเภท Face to Face จากสถาบัน
Thailand Call Center Academy
..ทำให้พวกเขาได้รับในสิ่งดีๆ..ที่เขาไม่เคยรับมาก่อน ได้มีความรู้ใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ เข้ามา ได้รับความสุข สนุกสนาน เฮฮา รอยยิ้ม
โดยไม่ใช้เกมส์..หรือกิจกรรมสันทนาการแบบ Outdoor มาใช้เลย แต่ใช้เทคนิคการอบรมพิเศษ..ซึ่งเป็น Signature ที่แตกต่างจากที่เคยได้รับการอบรมมา...
ด้วยเนื้อหาสาระที่ตรงจุด เข้าใจในความแตกต่างของธุรกิจ การสอนที่ตรงประเด็น..ฝึกกันแบบจริงๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตลอดการฝึกอบรม..
ทำให้ภายหลังจากการฝึกอบรมทุกครั้ง สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลได้อย่างชัดเจน


ขอแสดงยินดีกับความสำเรฺ็จของลูกศิษย์ 1242 True Call Center ที่ อ.เอ๋ Trainer คนเก่งของ True มาบอกกับ อ.ต้น ว่า "น้องอรทัย ลูกศิษย์ ของ อ.ต้น หลังจากที่ได้เรียนไปแล้ว น้องอรทัยมีความมั่นใจมากขึ้น และลูกค้าผู้ใช้บริการ ให้คะแนนน้องเต็ม 5 ทุกสายเลยค่ะ" ...และน้องเกด ลูกศิษย์ เสียงสวย ..มาบอกกับ อ.ต้น ว่า " หนูอยากรู้ว่าสิ่งที่ อ.ต้น สอน ..ผลจะออกมาเป็นอย่างไร?? ผลปรากฎว่า คุณป้าสมพรลูกค้าของ True ชื่นชมหนู ขอบคุณหนู และบอกว่า หนูบริการได้ดีมากๆ..จนเพื่อนที่นั่งข้างๆหนู ถามหนูว่า เกด..เธอเป็นอะไร..หนูเลยตอบไปว่า หนูร้อนวิชา หนูอยากลองวิชาของ อ.ต้น ว่า ผลมันจะเป็นอย่างไร ..ปรากฎว่าได้ผลจริงๆ ลูกค้าขอบคุณหนูด้วยล่ะ ขอบคุณอ.ต้นมากๆค่ะ". และที่สำคัญคือ Customer Satisfaction กลุ่มที่เรียนได้ไปแล้ว มีผลงานดีขึัน โดยคะแนน CSAT เพิ่มขึ้น จาก 82.4% เป็น 89.7% ..ขื่นใจจริงๆ ปลื้มมากๆเลยครับ WOW !!!

ขอแสดงยินดีกับความสำเรฺ็จของลูกศิษย์ TISCO Insure พี่เล็ก..หัวหน้าทีมขาย ที่ประกาศกับน้องๆ ลูกทีมว่า ตั้งแต่ที่เรียนมาจากหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Management) ตอนนี้พี่เล็ก สามารถเก็บกระปุกมา 1 กระปุกไปแล้ว โดยสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และจะทำเพิ่มอีก 1 กระปุกต่อไปให้ได้..เยี่ยมไปเลยครับ

   อ.ต้น ได้กลับไปประชุมกับทีมผู้บริหารของ Unicharm ได้พบกับ คุณดา ผู้บริหารงานน้องๆ ในศูนย์บริการ..พร้อมกับได้รับข่าวดีมากๆ คือ.."ทางเราได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังจากการอบรม  หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  ครั้งแรกไปแล้ว..ผลการปฏิบัติงานของน้องๆ ดีขึ้นเห็นผลอย่างชัดเจน น้องๆมีความมั่นใจในการพูดคุยกับลูกค้ามากขึ้น..ผลตอบรับในการทำ R&D จากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Unicharm ได้ผลสำเร็จมากขึ้น ดีขึ้นอย่างชัดเจน "....ได้ยินแล้วชื่นใจจริงๆ เยี่ยมมากๆเลยครับ

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ ธนชาตประกันภัย ลูกศิษย์ของ  สถาบัน Thailand Call Center Academy...ที่ อ.ต้น ได้กลับไปประชุมกับผู้บริหารของ ธนชาตประกันภัย...ได้พบกับผู้บริหารศูนย์บริการ Claim...พร้อมกับได้รับข่าวดีมากๆ คือ.."เปอร์เซนต์ มาตรฐานการบริการของพนักงาน ตั้งไว้ 85% ...ความคาดหวังในภายหลังจากที่เรียนกับ อ.ต้น แล้วตั้งใจว่าผลจะต้องถึง 90%...แต่ผลที่ได้รับกลับเพิ่มขึ้นถึง 96%".....ได้ยินแล้วปลื้มๆ มากเลยครับ ที่ อ.ต้น สามารถส่งลูกศิษย์ได้เกินเป้าที่ได้วางไว้....ทุกๆคน เก่งมากๆครับ...เยี่ยมไปเลยครับ

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ 1577 Home Shopping ที่ อ.ต้น ได้ยินข่าวดีอีกถึง 2 ประโยค..
ประโยคแรก..จากปากของผู้บริหาร 1577 ว่า.."อ.ต้น ครับ..น้องๆ 1577 ของเรา ที่เรียนเรื่อง เทคนิคการขายกับ อ.ต้น ทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา...น้องๆ สามารถทำได้เกินเป้ากันทุกๆ คนเลยครับ"
ประโยคที่ 2
มาจากปากพร้อมรอยยิ้มของลูกศิษย์ที่เดินสวนกับ อ.ต้น เองว่า.."อ.ต้น คะ!!...หนูทำยอดขายได้เกินเป้าด้วยล่ะ 5555"......
ดีใจมากๆ..สุดยอดเลยครับ น้องๆ ทีมขาย.....อ.ต้น จะติดตามดูแลและส่งน้องๆ ให้ถึงฝันตลอดไปนะครับ

 

Thailand Call Center Academy ขอขอบพระคุณ
ผู้จัดการ..ผู้ดูแลจัดการฝึกอบรมพนักงาน..ฝ่าย HR..ฝ่ายบุคคล..ผู้ที่ติดต่อประสานงานการฝึกอบรม..ทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ ...
ที่ได้เลือกสิ่งดีๆ หลักสูตรดีๆ..ให้แก่น้องๆ พนักงานในองค์กรของท่าน
และได้เลือกสถาบัน Thailand Call Center Academy ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพ Call Center  และศักยภาพบุคลากรของท่าน..  

 


หลักสูตรอบรม Call Center หลักสูตรอบรม Helpdesk Call Center อบรมหลักสูตร Helpdesk Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Helpdesk อบรมหลักสูตร Call Center Helpdesk หลักสูตรอบรมการจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการรับข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการรับข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรม Manager Call Center อบรมหลักสูตร Manager Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Manager อบรมหลักสูตร Call Center Manager หลักสูตรอบรม Complaint Handling Management อบรมหลักสูตร Complaint Handling Management  หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรมมารยาทการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมวิธีการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการพูดจามารยาทการใช้โทรศัพท์พื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรมมารยาทการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมวิธีการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการพูดจามารยาทการใช้โทรศัพท์พื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรมมารยาทการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ อบรมหลักสูตร  การควบคุมคุณภาพ Call Center อบรมหลักสูตร  การควบคุมคุณภาพ Contact Center หลักสูตรอบรม  การควบคุมคุณภาพ Call Center หลักสูตรอบรม  การควบคุมคุณภาพ Contact Center หลักสูตรอบรมการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมวิธีการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการพูดจามารยาทการใช้โทรศัพท์พื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ สุดยอดทีมงานบริการลูกค้า สุดยอดทีมงานบริการลูกค้า สุดยอดทีมงานบริการลูกค้า สุดยอดทีมงานบริการลูกค้า สุดยอดทีมงานบริการลูกค้า สุดยอดทีมงานบริการลูกค้า สุดยอดทีมงานบริการลูกค้า สุดยอดทีมงานบริการลูกค้า สุดยอดทีมงานบริการลูกค้า กลยุทธ์การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหาร Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหาร Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหาร Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหาร Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหาร Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหาร Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหาร Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหาร Call Center อย่างมืออาชีพ 
หลัก สูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตร การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill อบรมการสื่อสารภายในองค์กร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงานหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตร การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill อบรมการสื่อสารภายในองค์กร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงานหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตร การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill อบรมการสื่อสารภายในองค์กร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงานหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตร การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill อบรมการสื่อสารภายในองค์กร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงานหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตร การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill อบรมการสื่อสารภายในองค์กร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงาน


 

Please Call:
02-589-3001