คู่มือ & หนังสือ Call Center

คู่มือ Contact Center & Management
 
 ชื่อหนังสือคู่มือ Contact Center & Management
 จำนวน : 136 หน้า
 ผู้แต่ง : อ.สรวิทย์ บัวศรี
 ขนาดรูปเล่ม : 190 x 240 x 10 มม.
 เนื้อในพิมพ์ : เขียว-ขาว-ดำ
 ชนิดของปก : ปกอ่อน
 ราคา : 295 บาท
 จำหน่ายที่ ร้านหนังสือในตลาดบองมาเช่
/ บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 02-589-3001
Read more...
 
คู่มือ Call Center & Voice Processing
 
 ชื่อหนังสือคู่มือ Call Center & Voice Processing
 จำนวน : 172 หน้า
 ผู้แต่ง : อ.สรวิทย์ บัวศรี
 ขนาดรูปเล่ม : 190 x 240 x 10 มม.
 เนื้อในพิมพ์ : ฟ้า-ขาว-ดำ
 ชนิดของปก : ปกอ่อน
 ราคา : 295 บาท
 จำหน่ายที่ร้านหนังสือในตลาดบองมาเช่
/ บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 02-589-3001
Read more...