คู่มือ & หนังสือ Call Center

คู่มือ Contact Center & Management
 
 ชื่อหนังสือ คู่มือ Contact Center & Management
 จำนวน :  136 หน้า
 ผู้แต่ง :  อ.สรวิทย์ บัวศรี
 ขนาดรูปเล่ม :  190 x 240 x 10 มม.
 เนื้อในพิมพ์ :  เขียว-ขาว-ดำ
 ชนิดของปก :  ปกอ่อน
 ราคา :  295 บาท
 จำหน่ายที่  ร้านหนังสือในตลาดบองมาเช่
/ บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 02-589-3001
Read more...
 
คู่มือ Call Center & Voice Processing
 
 ชื่อหนังสือ คู่มือ Call Center & Voice Processing
 จำนวน :  172 หน้า
 ผู้แต่ง :  อ.สรวิทย์ บัวศรี
 ขนาดรูปเล่ม :  190 x 240 x 10 มม.
 เนื้อในพิมพ์ :  ฟ้า-ขาว-ดำ
 ชนิดของปก :  ปกอ่อน
 ราคา :  295 บาท
 จำหน่ายที่ ร้านหนังสือในตลาดบองมาเช่
/ บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 02-589-3001
Read more...