อบรมหลักสูตร Effective English Telephone Skills Workshop for 1125 MWA รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ปีที่ 4 จาก การประปานครหลวง (MWA) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม MWA Call Center 1125 รุ่นที่2  หลักสูตร: Effective English Telephone Skills Workshop for 1125 MWA เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ห้องอบรมชั้น1 อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร การประปานครหลวง โดยมี Teacher Ricci  วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด อบรมกันแบบ tailor-made ด้วยเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง และสุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แบบ Case ที่เกิดขึ้นจริงๆ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ทำ Case ต่างๆ ของการประปาโดยเฉพาะ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิคการใช้คำพูด สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการ 2 ภาษา รองรับ AEC ให้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตร : English Communication Skill : Effective English Telephone Skills Workshop for 1125 MWA

ยินดีที่ได้พบทุกๆท่านกันอีกครั้งนะครับ :

เป็น Class ที่ Teacher Richel ตั้งใจสอนเต็มที่ อบรมกันแบบ tailor-made
คอยเป็น Coach ที่ดูแลแก้ไขข้อผิดพลาดในการบริการของลูกศิษย์ทุกคนอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเป็นจุดเด่นของ Teacher Richel วิทยากรชาวต่างชาติ ที่สอนได้อย่างชัดเจน
พร้อมลงรายละเอียดของ Case ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามามากมายครบถ้วน แบบ tailor-made จริงๆ
สามารถนำไปใช้ได้จริงทันที เป็นหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนและการบริการของ Call Center ที่ได้ผลอย่างดี
ซึ่งทุกๆ คนต่างเปิดใจ ตั้งใจเรียน ทำ Workshop เก็บเกี่ยวความรู้เต็มที่ พร้อมกับฝึกปฏิบัติไปด้วย ยอดเยี่ยมมากๆ เลย
แต่ละคนใช้ความสามารถ ฝึกและดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ
น้องๆ 1125 ทุกคนมีคุณภาพมากเลยครับ กล้าพูด กล้าแสดงออก สนุกกับความรู้ที่ได้รับ

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ