Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร : เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ อย่างมืออาชีพ (Inhouse Training : G4S บริษัท จี4เอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท จี4เอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (G4S) อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling Technique) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศูนย์บริการ Call Center แบบมืออาชีพ เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาอย่างถูกต้อง การสร้าง Brand ให้เป็นที่จดจำ พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริการ การพูดจา  วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา สามารถปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ Case Study ดีๆ มากมายเกินคุ้ม  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

หลักสูตร : เทคนิคการรับเรื่องและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Complaint Handling Technique)
เป็นหลักสูตรที่ทำให้ Agent ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
มีความเข้าใจปัญหา เห็นอกเห็นใจ รับเรื่อง ประสานงาน ดูแล ติดต่อกลับ
และพยายามให้คำตอบที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับการช่วยเหลือของทีมบริการ
ทำให้พนักงานช่วยกันรับแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยความเต็มใจ
พร้อมให้บริการทุกๆ Case ด้วย Teamwork รวมทั้งวิธีการปรับอารมณ์ของตนเอง
รวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้ Agent ได้เข้าใจวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ความไม่พอใจและคำต่อว่าของลูกค้า
2. เพื่อทราบถึงวิธีการให้บริการผู้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการและพัฒนาทักษะการให้บริการด้านรับเรื่องร้องเรียน
4. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อมุมมองและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
5. เพื่อเรียนรู้วิธีการรักษาลูกค้าและเพิ่มจำนวนลูกค้าจากการจัดการกับความไม่พอใจและข้อร้องเรียน
6. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และลดความไม่พอใจจากการร้องเรียน


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : ลูกศิษย์ G4S ทุกๆคน... น้องนิค น้องปอนด์ น้องแมน น้องมิน
น้องต้น น้องผึ้ง น้องพลอย น้องนิว พี่ติ พี่นิค พี่เก่ง น้องเอ๋
น้องบี้ น้องเหมียว น้องรุก พี่อ้อ คุณเอ๋


ขอบพระคุณน้องรุก ที่ดูแล อ.ต้น อย่างดี ทุกคนน่ารักมากๆ เลยครับ
ขอบคุณรอยยิ้มของน้องต้นที่มีตลอดเวลาเรียน ขอบคุณความสุข ความสนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
ขอบคุณทุกๆ คน ที่ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน อย่างเต็มอิ่ม คุ้มค่ามากๆ พร้อมดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ ทีเดียว

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ