Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ )

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Outsource Contact Center เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ฝึกอบรมน้องๆ ผู้พิการด้านสายตาจำนวน 15 คน และน้องๆหัวใจแกร่งที่น่ารักอีก 25 คน ในหลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ วิชา Service Mind & Beyond Expectation" ในวันจันทร์ และวันอังคารที่ 20-21 มิถุนายน 2559 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) โดยมี ท่านอาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ให้การสนับสนุน และสร้างอาชีพ สร้างงาน Call Center สำหรับผู้พิการแห่งแรกในประเทศไทย และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด-ฝึกสอนทักษะวิชาชีพ Call Center แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความยาก และซับซ้อนกว่า Call Center ทั่วๆไปอีกระดับ โดยได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งสายตา การพูด พร้อมทดสอบความรู้ ความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียน  เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านการบริการ Call Center จากสถาบัน Thailand Call Center Academy พร้อมในการก้าวสู่ศูนย์บริการ Call Center ระดับสากล และมั่นใจในคุณภาพการบริการระดับมืออาชีพที่เป็นเลิศของผู้พิการในประเทศไทย คุณภาพระดับมาตรฐาน-----------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :
น้องหนิง น้องบอย น้องน้อง
น้องลีน่า น้องพลอย
น้องจอม น้องแจ็คกี้ น้องต้นอ้อ
น้องดล น้องน้อย น้องปลื้ม น้องนุช น้องอุ้ม
น้องเมย์ น้องต้อม พี่ต่าย พี่น้อย

น้องเอก น้องต้นกล้า น้องเต๋า น้องณี น้องเอ๋
น้องเอ๋ น้องยะ น้องด๊ะ พี่เล็ก น้องแจ๊ค
พี่โอ๋ น้องปาล์ม น้องเมย์ น้องซัม
น้องอุ๋ม น้องมด น้องปาลม์ น้องโอ๊ค น้องเค้ก น้องมิตร น้องฤกษ์
ผู้เข้าอบรมที่  มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ทุกๆ ท่านน่ารักมากๆเลยครับ เก่งๆ กันทุกคนเลย
มีพัฒนการที่ดีมากๆเลยครับ ตั้งใจแสดงความคิด พยายาม และพัฒนาศักยภาพ
พร้อมสาระดีๆ ตลอดทั้ง Class
พี่ๆ น้องๆที่นี่เก่งๆ กันทั้งนั้นเลย ตั้งใจระดมสมอง ฝึกพูด แสดงความคิดเห็น
อย่างสนุกสนาน เฮฮา ด้วยรอยยิ้ม  
เพื่อก้าวสู่ศูนย์บริการ Contact Center ระดับคุณภาพของประเทศไทยในอนาคต ... อ.ต้น มั่นใจ...ว่าทุกคนทำได้ครับ!!!

รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ รักลูกศิษย์ทุกๆคนนะคร้าบ