Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมพร้อมแนะแนวอาชีพ Call Center ในหลักสูตร เตรียมความพร้อม..สู่การเป็น Call Center มืออาชีพ (อบรมผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก บริษัท Blue Code Management และ บริษัท Createlcom จำกัด ให้เป็นวิทยากรแนะแนวอาชีพ และเตรียมความพร้อมในการเป็น Call Center เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาอาชีพสู่สังคม ให้แก่น้องๆ ผู้ต้องขังชั้นดีที่น่ารัก ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 400 คน ในหลักสูตร "เตรียมความพร้อม..สู่การเป็น Call Center มืออาชีพ" ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นครูผู้สอนทักษะวิชาชีพ Call Center ที่เปี่ยมสุขไปด้วยกิจกรรม วิธีการพูด รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่เปี่ยมสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง เปิดความคิดสร้างสรรค์ การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด เพื่อเปิดประตูและมอบโอกาสให้น้องๆ ได้มีอาชีพการงานที่มีเกียรติ พร้อมความมั่นคงในชีวิต..."โครงการสร้างอาชีพ Call Center ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ นี้ เป็นโครงการที่ดี และน่าสนับสนุนมากๆ ครับ...หากบริษัทใดต้องการสนับสนุนโครงการดีๆ ทำ CSR ด้วยการให้โอกาสน้องๆที่น่ารักเหล่านี้ มีอนาคตใหม่ที่สดใส..สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thailand Call Center Academy 02-589-3001 ได้เลยนะครับ"ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : น้องๆในเรือนจำที่น่ารักทุกๆท่าน


ผู้เข้าอบรมแนะแนวการประกอบอาชีพ Call Center ที่ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกๆ ท่านน่ารักมากๆเลยครับ เก่งๆ กันทุกคนเลย
ตลอดเวลา ทุกคนสนใจ และตั้งใจเล่นกิจกรรม พัฒนาทักษะในการเป็น Call Center Agent ที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พร้อมฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกัน กับสาระดีๆ ตลอดทั้ง Class
พี่ๆ น้องๆ ที่นี่เก่งๆ กันทั้งนั้นเลย ตั้งใจระดมสมอง ฝึกพูด แสดงความคิดเห็น
อย่างสนุกสนาน เฮฮา ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม  
เพื่อก้าวสู่อาชีพการบริการ Contact Center ของประเทศไทยที่สดใสในอนาคต ... อ.ต้น มั่นใจ...ว่าทุกคนทำได้ครับ!!!

รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ รักลูกศิษย์ที่น่ารักทุกๆคนนะคร้าบ