Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training ให้แก่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด  และบริษัท แอทโฟน จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฎิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เทคนิคการบริการที่คาดไม่ถึง ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น  เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้ คำพูดเชิงบวกต่างๆ ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ แน่นและเต็มอิ่มกับความรู้ที่แสนพิเศษ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนยินดีที่ได้พบกันนะครับ
:  น้องเต่า น้องเฟิร์ส น้องลูกปลา น้องบุษ น้องกิ๊ฟ

ทุกคนน่ารักมากๆ เปิดใจ ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ ได้ความรู้และเทคนิคที่คาดไม่ถึงไปแบบเต็มๆ ยอดเยี่ยมเลย
แต่ละคนช่วยกันคิด ใช้ความสามารถ ระดมสมองอย่างสนุกสนาน ชื่นมื่น ช่วยกันตอบ ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ