Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (อบรม Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคำพูดเชิงบวก Positive Thinking พร้อมทักษะการบริการทางโทรศัพท์และมารยาทอย่างถูกวิธี

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท TNY จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFCFund) , บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM), บริษัท Intertek Testing Services (thailand) จำกัด และ บริษัท VOIP Thailand จำกัด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)

เป็นหลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์และหลักสูตรการบริการ ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
และเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center อย่างเห็นผลชัดเจน
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : นางฟ้าปุ๊ก นางฟ้ากิ่ง เทวดาณัฐ เทวดาเกม นางฟ้าเอ๋ นางฟ้าเปิ้ล
ลูกศิษย์ทุกคนน่ารักมากๆ ครับ เต็มอิ่มกับกิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  Workshop เก่งๆ กันทุกคนเลย
ได้เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสาร การบริการ ที่ดีขึ้น ปรับแก้จุดที่ต้องแก้ไขได้อย่างดี มีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมเลย
ฝึกปฏิบัติ แชร์ความรู้ รับของแจก Propoliz พร้อมรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เป็นกันเองอย่างมีความสุขตลอดเวลาเรียนทุกคนเลย 
ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ....ทุกๆคนเลย .../ อ.ต้น

     หลัก สูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management