สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการวัดผลการบริการ Call Center (Inhouse Training : MWA การประปานครหลวง) รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก MWA การประปานครหลวง จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมคุณภาพ QA Call Center รุ่นที่ 2 ในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการวัดผลการบริการ Call Center เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ห้องอบรมชั้น1 อาคาร 30 ปี การประปานครหลวง โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการประเมินผลการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การเป็น QA ที่ดี การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center, การทำ Call Calibration, ฝึกการวิเคราะห์คุณภาพของ Agent และมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น การกำหนดหัวข้อในการประเมิน และ การลดข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิผล ที่สามารถนำไปใช้จริงได้เลย

ยินดีที่ได้พบกันเป็นปีที่ 4 นะครับ :
พี่หญิง น้องแป๋ว  พี่บุญลือ พี่แอน พี่จอย พี่แอน พี่พู่ พี่ปุ้ย พี่ปุ๋ย พี่หริ พี่บอย

ยินดีต้อนรับลูกศิษย์ QA ที่มีคุณภาพอีก 1 รุ่นด้วยนะครับ น้องๆทุกๆท่านเยี่ยมมากๆเลยครับ ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้ที่ยอดเยี่ยม
จากประสบการณ์จริงทั้งหมดที่ไม่อาจหาได้จากร้านหนังสือทั่วๆไป ด้วยความสนุกสนาน ไม่เครียด
พร้อมเปิดรับความรู้ที่แสนพิเศษ จากประสบการณ์จริง ได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ ฝึกใช้ความสามารถ ระดมสมอง
ดึงศักยภาพของตนเองออกมา โดยผู้ที่สัมผัสตลอดทุกช่วงเวลาเรียน สามารถพร้อมที่จะนำกลับไปใช้ได้ทันที


ขอกราบขอบพระคุณ การประปานครหลวง ที่ไว้วางใจให้ อ.ต้น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ อย่างดีตลอด 4 ปี มา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ


        


 


Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailandtact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaila Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence