เก็บตกบรรยากาศงาน Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่ 8 จัดโดย Thailand Call Center Academy (TCCA) ร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ณ สถาบันวิชาการ TOT

Thailand Call Center Academy (TCCA) ร่วมกับ สมาคม การค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), AVAYA (Thailand), Dimension Data (Thailand), INN Outsource Call Center,  Plantronics by Systems2000 และ T.Man Phrama  จัดสัมมนา " Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่  8 " Topic : Call Center Management & Service Innovation กลยุทธ์การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกวด The Best Contact Center Awards 2016 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ TOT ถนนงามวงศ์วาน  เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy และ นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association - TCCTA) เป็นประธานการจัดงาน

พร้อมได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล Call Center Awards 2016ผู้ทรงคุณวุฒิ( ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์, คุณสุดาภรณ์ วิมล์เศรษฐ์ , อ.สมยศ สุนทรวิภาต, อ.สรวิทย์ บัวศรี, คุณศรัณย์ เวชสุภาพร, ดร.ราเชนทร์ บุญลองสง)   รวมถึง คุณอมร ผลวิวัฒน์ Application Specialist – ASEAN   บริษัท AVAYA (Thailand) จำกัด, คุณวรวิทย์ หมื่นศรี HEAD OF SOLUTION : CUSTOMER EXPERIENCE Dimension Data (Thailand), อ.วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช จากบริษัท สยามเอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ได้มาเป็น Guest Speaker ให้ความรู้ดีๆ  ในเรื่อง Enneagram กับการขายให้คน 9 ลักษณะ โดจจะทำการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวร่วมกับสถาบัน Thailand Call Center Academy ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเหนือความคาดหมาย พร้อมมอบของแจก ของรางวัลLucky Draw มากมายให้แก่ผู้โชคดี อย่างเป็นกันเองอีกครั้ง

Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่ 8
  คือ งานสัมมนาที่ Thailand Call Center Academy ร่วมกับ สมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ นำเสนอนวัตกรรม และงานบริการ Call Centerในประเทศไทย เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย และเป็นเวทีของผู้ประกอบการที่ต้องการนำเสนอ การบริการ Call Centerให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ Call Center ด้วยกัน รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการ Call Centerให้เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศสำหรับ การจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความสนใจและตอบรับการเข้าร่วมงานอย่างรวดเร็ว งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากเราได้ผู้สนับสนุนที่ใจดีจาก สมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย, บริษัท Avaya (Thailand) จำกัด, Dimension Data (Thailand), บริษัท Plantronics by Systems2000 และ T.Man Phrama ขอบพระคุณจากใจนะครับ