Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยการเลือกใช้คำพูดเมื่อต้องให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหาหลากหลายประเภท (อบรม In-house Training Easy Buy)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Prosper88 จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Customer Service ของ Easy Buy Umay+ อีกครั้งใน หลักสูตรเทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรม Easy Buy โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา การระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมกิจกรรม สาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

หลักสูตร : เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Complaint Handling)
เป็นหลักสูตรที่ทำให้ Agent ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
มีความเข้าใจปัญหา เห็นอกเห็นใจ รับเรื่อง ประสานงาน ดูแล ติดต่อกลับ
และพยายามให้คำตอบที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับการช่วยเหลือของทีมบริการ
ทำให้พนักงานช่วยกันรับแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยความเต็มใจ
พร้อมให้บริการทุกๆ Case ด้วย Teamwork รวมทั้งวิธีการปรับอารมณ์ของตนเอง
รวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้ Agent ได้เข้าใจวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ความไม่พอใจและคำต่อว่าของลูกค้า
2. เพื่อทราบถึงวิธีการให้บริการผู้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการและพัฒนาทักษะการให้บริการด้านรับเรื่องร้องเรียน
4. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อมุมมองและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
5. เพื่อเรียนรู้วิธีการรักษาลูกค้าและเพิ่มจำนวนลูกค้าจากการจัดการกับความไม่พอใจและข้อร้องเรียน
6. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และลดความไม่พอใจจากการร้องเรียน


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ
: น้องมุ่ย น้องขวัญ น้องเกล้ส น้องแอน น้องนะช่าร์ น้องPolla น้องอ้อม น้องหนูนา น้องน้ำมี่
น้องชัย น้อเต๋อ น้องลักษณ์ น้องโม น้องเคณ น้องแหม่ม น้องแอน น้องมิ้ม น้องเนท น้องเบีย
น้องมัช น้องเบียร์ น้องจิ น้องเมเปิ้ลน้องต่าย น้องปุีกปิ๊ก น้องติ๊ก น้องฉิม น้องต่องน้องจอย น้องแอม
น้องสุ น้องแจ๊ะ น้องเมย์ น้องอังน้องยุ น้องหญิง น้องหงส์ น้องปู

ขอบคุณสิ่งดีๆ บริษัท Prosper88 จำกัด คุณเจี๊ยบ และน้องอ้อ ที่ทำให้ อ.ต้น ได้มาพบกับน้องๆ ผู้เข้ารับการอบรม Easy Buy
ทุกท่านน่ารักมากๆ เปิดใจ ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ ยอดเยี่ยมเลย
แต่ละคนช่วยกันคิด ใช้ความสามารถ ระดมสมอง สนุกกับกิจกรรม สนุกกับ Case Study ช่วยกันตอบ ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ

               
 


 

 

 


หลัก สูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint 

 Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy