Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ พร้อมรับมือกับตัวอย่างประโยค Complaint ที่รุนแรง (อบรม In-house Training Honda Leasing)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก Honda Leasing (Thailand)  ให้กลับมาอีกครั้ง ในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Customer Service ใน หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ และการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรม  Honda Leasing โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา การระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมกิจกรรม สาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

หลักสูตร : เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Complaint Handling)
เป็นหลักสูตรที่ทำให้ Agent ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
มีความเข้าใจปัญหา เห็นอกเห็นใจ รับเรื่อง ประสานงาน ดูแล ติดต่อกลับ
และพยายามให้คำตอบที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับการช่วยเหลือของทีมบริการ
ทำให้พนักงานช่วยกันรับแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยความเต็มใจ
พร้อมให้บริการทุกๆ Case ด้วย Teamwork รวมทั้งวิธีการปรับอารมณ์ของตนเอง
รวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้ Agent ได้เข้าใจวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ความไม่พอใจและคำต่อว่าของลูกค้า
2. เพื่อทราบถึงวิธีการให้บริการผู้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการและพัฒนาทักษะการให้บริการด้านรับเรื่องร้องเรียน
4. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อมุมมองและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
5. เพื่อเรียนรู้วิธีการรักษาลูกค้าและเพิ่มจำนวนลูกค้าจากการจัดการกับความไม่พอใจและข้อร้องเรียน
6. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และลดความไม่พอใจจากการร้องเรียน


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ
: น้องรัตน์ น้อง น้องหนึ่ง น้องนิค พี่จิโระ น้องกริ่ง น้องเต้ น้องครีม
น้องแอม น้องจ๊ะโอ๋ น้องเฟรน น้องกุ้งนาง
น้องปริม น้อง
น้องปุ๋ย พี่อุ๋ย น้องส้ม น้องปริม พี่จุ๊บแจง พี่ณี

ทุกท่านน่ารักมากๆ เปิดใจ ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ ยอดเยี่ยมเลย
แต่ละคนช่วยกันคิด ใช้ความสามารถ ระดมสมอง สนุกกับกิจกรรม สนุกกับ Case Study ช่วยกันตอบ ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ