Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม อบรมหลักสูตร : เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ อย่างมืออาชีพ (บริษัท GMM CJ O Shopping)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด (GMM CJ O Shopping) อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling Technique) เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center  เป็นวิทยากรและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริการ การพูดจา  วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา สามารถปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ Case Study ดีๆ มากมายเกินคุ้ม  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

หลักสูตร : เทคนิคการรับเรื่องและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Complaint Handling Technique)
เป็นหลักสูตรที่ทำให้ Agent ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
มีความเข้าใจปัญหา เห็นอกเห็นใจ รับเรื่อง ประสานงาน ดูแล ติดต่อกลับ
และพยายามให้คำตอบที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับการช่วยเหลือของทีมบริการ
ทำให้พนักงานช่วยกันรับแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยความเต็มใจ
พร้อมให้บริการทุกๆ Case ด้วย Teamwork รวมทั้งวิธีการปรับอารมณ์ของตนเอง
รวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้ Agent ได้เข้าใจวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ
:

ขอบคุณรอยยิ้มของน้องๆ ที่มีตลอดเวลาเรียน ขอบคุณความสุข ความสนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง
เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

ขอบคุณทุกๆ คน ที่ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน ไม่มีในตำรา อย่างเต็มอิ่ม คุ้มค่ามากๆ
พร้อมดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ ทีเดียวรักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ