TCCA เปิดอบรม หลักสูตร ทักษะการบริการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People) (Inhouse Training : การประปานครหลวง) รุ่นที่ 1 ปีที่ 5

หลักสูตร ทักษะการบริการและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People) เป็นหลักสูตรที่เน้นการรับมือกับลูกค้าที่อารมณ์รุนแรงมาก และรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวการณ์ที่ยุ่งยากอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เทคนิคขั้นตอนการบริการ การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทัศนคติในการรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย (Difficult People) แบบมืออาชีพ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ครอบครองปัญหา การประสานงาน การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมายรวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้ Agent ได้เข้าใจวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง 
หลักสูตร : ทักษะการบริการและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
(Crisis Complaint Handling Skill with Difficult Situation & People)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)

รายละเอียดหลักสูตร :
ความคาดหวังเรื่องการบริการของ Call Center ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
- ทัศนคติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย

พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน Difficult People
- การรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภทในรูปแบบต่างๆ

ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน

- การรับสาย การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา การบันทึก Case
- วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การสรุปเรื่องราว
- การครอบครองปัญหา
- การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
- ทักษะเทคนิคการพูด การสื่อสาร และการหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง โต้เถียงจากลูกค้า
- วิธีการประสานงาน การบริหารเวลา และการติดต่อกลับ

การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
- การแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก Difficult Situation
- การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Best Practice)
- ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
- การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ

Brainstorming & Coaching
Case Study สถานการณ์ที่ยุ่งยาก - รุนแรง

Roleplay & Workshop
VDO Analysis
กิจกรรม & Practice
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจปัญหา เห็นอกเห็นใจ รับเรื่อง ประสานงาน ดูแล ติดต่อกลับ
และพยายามให้คำตอบที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับการช่วยเหลือของทีมบริการ
ทำให้พนักงานช่วยกันรับแก้ปัญหาของลูกค้าและการประสานงานด้วยความเต็มใจ
พร้อมให้บริการทุกๆ Case ด้วย Teamwork รวมทั้งวิธีการปรับอารมณ์ของตนเอง


สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก การประปานครหลวง (MWA 1125) อบรมหลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Professional Complaint Handling Technique with Difficult Situation & People) เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาในสภาวการณ์ที่ยุ่งยากอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น รุ่นที่ 1 ปีที่ 5 โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Contact Center ถ่ายทอดเทคนิคขั้นตอนการบริการ การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทัศนคติและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย (Difficult People) แบบมืออาชีพ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ครอบครองปัญหา การประสานงาน การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมาย โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

     


 

 

 

 


 

 

 

 

ขอบคุณรอยยิ้มของน้องๆ ที่มีตลอดเวลาเรียน ขอบคุณความสุข ความสนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง
เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

ขอบคุณทุกๆ คน ที่ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน ไม่มีในตำรา อย่างเต็มอิ่ม คุ้มค่ามากๆ
พร้อมดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ ทีเดียวรักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559  : พี่บุญลือ พี่ผึ้ง น้องส้ม น้องอุ๋ย น้องตั้ม น้องข้าวตู
น้องเกด น้องสัม น้องจอย พี่ดา น้องฝ้าย น้องวี น้องเบียร์ พี่หญิง พี่หญิง น้องแป๋ว พี่แหม่ม
พี่ปู พี่ปุ๋ย น้องแอน น้องแป้ง น้องแปม น้อมะตูม น้องเต้ย น้องลูกตาล น้องติ๊ก น้องอุ้ม