Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ) (In-House Training MK Restaurants) รุ่นที่ 2

ด้วยการอบรมที่เห็นผล..สามารถวัดประสิทธิผลของน้องๆ ผู้ให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างชัดเจน Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก MK Restaurants ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรม MK Training Center บางนา โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์  เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน


หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)
เป็นหลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์และหลักสูตรการบริการสำหรับคอลเซ็นเตอร์ ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
และเน้นฝึกปฎิบัติพร้อม Case Study ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการอย่างเห็นผลชัดเจน
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : พี่น้อง พี่นุ่น พี่ใหญ่

ขอชมจากใจจริงเลยว่าผู้เข้าอบรมที่  ทุกๆ ท่านน่ารักมากๆเลยครับ เก่งๆ กันทุกคนเลย
เปิดใจ ตั้งใจแสดงความคิด และพัฒนาศักยภาพกันอย่างสนุกสนาน
เฮฮา ด้วยรอยยิ้ม
พร้อมสาระดีๆ ตลอดทั้ง Class น้องๆที่นี่สุดยอดมากๆครับ เก่งๆ ทั้งนั้น ตั้งใจฝึก และปรับแก้จุดอ่อนที่ควรแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
อย่าลืมเอาทรายทุกเม็ดที่เก็บได้ไปใช้ และอย่าลืมฝึกทุกๆวัน ด้วยนะครับ และ อ.ต้น มั่นใจว่าสิ่งดีๆ จะเกิดกับน้องๆทุกๆ คนตามมาแน่นอนครับ
รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ รักลูกศิษย์ทุกๆคนนะคร้าบ