Thailand Call Center Academy (TCCA) by อ.ต้น อบรม หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Management) (In-House Training บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด  อบรมหลักสูตร : การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Management) ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน Call Center  เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริหารข้อร้องเรียน วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา สามารถปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ Case Study ดีๆ มากมาย  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

หลักสูตร :
การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Complaint Management)

เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้บริหาร และ Agent ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
มีความเข้าใจปัญหา เห็นอกเห็นใจ รับเรื่อง ประสานงาน ดูแล ติดต่อกลับ
และพยายามให้คำตอบที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับการช่วยเหลือของทีมบริการ
ทำให้พนักงานช่วยกันรับแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยความเต็มใจ
พร้อมให้บริการทุกๆ Case ด้วย Teamwork รวมทั้งวิธีการปรับอารมณ์ของตนเอง
รวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้ Agent ได้เข้าใจวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ
:

ขอบคุณรอยยิ้มของน้องๆ ที่มีตลอดเวลาเรียน ขอบคุณความสุข ความสนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง
เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

ขอบคุณทุกๆ คน ที่ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน ไม่มีในตำรา อย่างเต็มอิ่ม
พร้อมดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ ทีเดียวรักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ