Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม Call Center หลักสูตร Service Mind & Beyond Expectation การบริการด้วยหัวใจและการบริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหวัง (อบรม Inhouse Training มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โครงการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Outsource Contact Center เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ฝึกอบรมน้องๆ ผู้พิการด้านสายตาจำนวน 2 คน และน้องๆหัวใจแกร่งที่น่ารักอีก 29 คน ในหลักสูตร การบริการด้วยหัวใจและการบริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหวัง Service Mind & Beyond Expectation เมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 2-3 มิถุนายน 2560 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) โดยมี ท่านอาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ให้การสนับสนุน และสร้างอาชีพ สร้างงาน Call Center สำหรับผู้พิการแห่งแรกในประเทศไทย และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด-ฝึกสอนทักษะวิชาชีพ Call Center แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความยาก และซับซ้อนกว่า Call Center ทั่วๆไปอีกระดับ โดยได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งสายตา การพูด พร้อมทดสอบความรู้ ความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียน  เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านการบริการ Call Center จากสถาบัน Thailand Call Center Academy พร้อมในการก้าวสู่ศูนย์บริการ Call Center ระดับสากล และมั่นใจในคุณภาพการบริการระดับมืออาชีพที่เป็นเลิศของผู้พิการในประเทศไทย คุณภาพระดับมาตรฐาน-----------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : น้องเดียร์ น้องปอนด์ น้องพร น้องพลอย น้องปู พี่บัง น้องโจ้ น้องเหน่ง น้องตื๊ด น้องอ้อม น้องเบียร์
น้องปุ้ย น้องโยเย น้องดา น้องต้อง
น้องหนึ่ง , น้องกาย พี่อุ้ม พี่เอ็กซ์ น้องเบียร์ น้องมิน น้องแอน
อ.เอ็ด น้องบอล น้องกล้วย พี่เล็ก พี่ทิพย์ น้องแคท
พี่แบงค์ พี่เชาว์ น้องต้นข้าว


ผู้เข้าอบรมที่  มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ทุกๆ ท่านน่ารักมากๆเลยครับ เก่งๆ กันทุกคนเลย
มีพัฒนการที่ดีมากๆเลยครับ ตั้งใจแสดงความคิด พยายาม และพัฒนาศักยภาพ
พร้อมสาระดีๆ ตลอดทั้ง Class
พี่ๆ น้องๆที่นี่เก่งๆ กันทั้งนั้นเลย ตั้งใจระดมสมอง ฝึกพูด แสดงความคิดเห็น
อย่างสนุกสนาน เฮฮา ด้วยรอยยิ้ม  
เพื่อก้าวสู่ศูนย์บริการ Contact Center ระดับคุณภาพของประเทศไทยในอนาคต ... อ.ต้น มั่นใจ...ว่าทุกคนทำได้ครับ!!!

รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ รักลูกศิษย์ทุกๆคนนะคร้าบ