Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก .. เน้นเทคนิคการจัดการรับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Public Training) ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training ให้แก่  บริษัท ยันม่าร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด  ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Professional Customer Service and Complaint Handling Technique with Difficult Situation & People) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เทคนิคการบริการที่คาดไม่ถึง ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น  เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้ คำพูดเชิงบวกต่างๆ ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ แน่นและเต็มอิ่มกับความรู้ที่แสนพิเศษ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนยินดีที่ได้พบกันนะครับ
:  น้องมิลค์กี้ น้องลีน่า น้องอีฟ น้องแนน น้องแอน น้องเอกซ์ คุณณัฐ

ทุกคนน่ารักมากๆ เปิดใจ ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ ได้ความรู้และเทคนิคที่คาดไม่ถึงไปแบบเต็มๆ ยอดเยี่ยมเลย
แต่ละคนช่วยกันคิด ใช้ความสามารถ ระดมสมองอย่างสนุกสนาน ชื่นมื่น ช่วยกันตอบ ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ

              


 

 

 

 

 

 

หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ หลักสูตร การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ หลักสูตร การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ  หลักสูตร การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตร การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตร การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตร การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตร การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ