Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Build Up..Inspiration for Life Success) (Inhouse Training ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Customer Services ในหลักสูตร หลักสูตร "จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน" (Build Up..Inspiration for Life Success) รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม Krungsri Learning Center พระราม 3 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน ปรับเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม..นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรหลักสูตร : จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน
Build Up..Inspiration for Life Success
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)
รายละเอียดหลักสูตร
:
เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิต
•    ปรับทัศนคติที่ดีในการทำงาน 360 องศา (Attitude)
•    ฝึกทักษะการพัฒนาความคิด EQ
•    กิจกรรม สร้างทัศนคติเชิงบวก  : ทั้งกับตัวเอง คนรอบข้างในที่ทำงาน งาน ลูกค้า หัวหน้า องค์กร
•    ปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และสร้างความประทับใจกับผู้รับบริการ
•    วิธีสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
•    ฝึกการระบายความเครียด


เพิ่มพลังในการบริการ สร้างแรงบันดาลใจ ความรักในการบริการ
•    กิจกรรมละลายพฤติกรรม : พลังการแห่งการให้ พลังแห่งความรัก ความอบอุ่น และความเอาใจใส่
•    การทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง และการสร้างความสุขในการทำงาน
•    ปลูกฝังการจิตสำนึก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในระหว่างการปฏิบัติงาน
•    เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการที่ออกมาจากใจ
•    Activity : Build-up Yourself
•    เติมเต็ม...เพิ่มพลัง..สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในชิวิต
•   Build Up : หัวใจของการบริการ และการส่งมอบความสุข

ติดต่อขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :
พี่เจี๊ยบ พี่เปรี้ยวน้องหมี พี่ปอย พี่เอ๊ะ พี่หนึ่ง น้องคิม น้องอาร์ท น้องตู่ น้องเจ น้องหลี น้องวิว
น้องลียา น้องแนน พี่พลอย น้องมุก พี่มั่น น้องลูกหยี พี่ตุ้ม พี่จุด พี่แนน น้องเท่ พี่หน่อย พี่สำเริง พี่โท พี่เมย์ พี่พงษ์ 
ต้องขอบคุณ สำหรับทุกๆ คำชื่นชม ที่บอกว่า  Class นี้เพิ่มพลังได้จริงๆ ได้กำลังใจไปเต็มๆ
เป็นสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน สามารถนำไปใช้ได้เลย..ชื่นใจมากเลยครับ ขอบคุณสำหรับความตั้งใจจริงๆ