Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร การสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด) ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร การสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Complaint Handling Technique)  แก่เจ้าหน้าที่กลุ่ม Customer Service & Supervisor โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำราและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริการ การพูดจา วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตร การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ  เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า พร้อมสาระ Case Study & Workshop โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : 

เวลาผ่านไปอย่างเร็วมากกกก..อีก 1 วัน ทุกๆท่าน SMART เก่ง น่ารักมากๆครับ เต็มที่กับกิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้
ตั้งใจ และเก็บทราย ตลอดเวลาที่เรียน ระดมสมอง ถามตอบ เล่นกิจกรรมต่างๆ Workshop ได้อย่างดีกันทุกคนเลย
ฝึกพูด พร้อมรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ อย่างมีความสุขตลอดเวลาเรียน 
ประทับใจมากๆ เลยครับ           
 
 


 

 

 

ณ ห้องอบรม TCL เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560