Thailand Call Center Academy (TCCA) by อ.ต้น อบรมหลักสูตร การสื่อสารและประสานงานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Public Training) ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training ให้แก่ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด , บริษัท  ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในหลักสูตร การสื่อสารและประสานงานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันอังคารที่  12 กันยายน 2560 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เทคนิคการบริการที่คาดไม่ถึง ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น  เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้ คำพูดเชิงบวกต่างๆ ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ แน่นและเต็มอิ่มกับความรู้ที่แสนพิเศษ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนยินดีที่ได้พบกันนะครับ
: 

ทุกคนน่ารักมากๆ เปิดใจ ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ ได้ความรู้และเทคนิคที่คาดไม่ถึงไปแบบเต็มๆ ยอดเยี่ยมเลย
แต่ละคนช่วยกันคิด ใช้ความสามารถ ระดมสมองอย่างสนุกสนาน ชื่นมื่น ช่วยกันตอบ ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ