SV-04 : หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Telesales Strategy & Management)

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Strategy & Management) *** หลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมขาย ที่เน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิธีการจัดการ การ Coach และสร้างทีมขาย การกระตุ้นยอดขายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ เสริมกลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ความมุ่งมั่น เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เพิ่มพลังแบบเติมเต็มความมั่นใจในการดูแลทีมขายให้สำเร็จตามเป้า   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 
หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย 
article
(Tele-Sales
Strategy & Management)
วิทยากร :
อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.30 น.)

 

รายละเอียดหลักสูตร :
       1.    ความสำเร็จของทีม Telesales และการตั้งเป้าหมาย
       2.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นยอดนักขาย “สไตล์ปรมาจารย์” แก่ทีมขาย
       3.    บทบาทภาระหน้าที่ของ TeleSales Supervisor
                 - ความสำคัญบทบาทภาระหน้าที่ของ Supervisor
                 - คุณสมบัติและลักษณะของ Great Telesales Supervisor
       4.    เทคนิคการบริหารทีมขาย และเตรียมการ
       5.    การกำกับดูแลและพัฒนากระบวนการขาย
       6.    การวิเคราะห์ข้อมูลการขายทางโทรศัพท์สำหรับหัวหน้างาน
       7.    เทคนิคการสื่อสาร สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจลูกค้า
       8.    วิธีการ Coaching ทีมงาน TeleSales เพื่อปรับทัศนคติ และพัฒนาสัมพันธภาพ
                 - การวางแผนการขาย
                 - เทคนิคการสื่อสารกับ TSR ให้ทำตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ
                 - การใช้จิตวิทยากับ TSR (Telesales Representative)
     9.    Motivation & Sales Force Management
                 - เทคนิคการสร้างแรงกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อมุ่งสู่ยอดขาย...ให้ทะลุเป้า
       10.    กิจกรรม "Build up Yourself" ปลุกพลังนักขาย
                 - ขจัดความกลัว เพิ่มความกล้า สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
                 - ภาวะผู้นำกับการสร้างและพัฒนาทีมขาย

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  Tisco Insure ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Management) *** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิธีการจัดการ การ Coach และสร้างทีมขาย ให้ทะลุเป้า แก่ทีมหัวหน้า Telesales ธุรกิจประเภท Insurance Broker ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ เสริมกลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ความมุ่งมั่น เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เพิ่มพลังแบบเติมเต็มความมั่นใจในการดูแลทีมขายให้สำเร็จตามเป้า โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันทีThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Management) *** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหารทีมขาย ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิธีการจัดการ การ Coach และสร้างทีมขาย ให้ทะลุเป้า แก่ทีมหัวหน้า Telesales  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นการสอนงาน Agent ให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริง สนุกกับการฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบการสื่อสารในการสอนงาน สั่งงาน ติดตามงาน อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ความมุ่งมั่น เน้น Workshop & Activity & ระดมสมอง เพิ่มพลังแบบเติมเต็มความมั่นใจในการดูแลทีมขายให้สำเร็จตามเป้า โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท D Land Group จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Management) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลลูกค้าโครงการ  ธุรกิจประเภท อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

           
 


 
Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร Telesales Strategy & Management
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
ยินดีที่ได้พบกันนะครับ
: 
นางฟ้านุช นางฟ้าหล่าน นางฟ้าปลา นางฟ้าเล็ก
นางฟ้าโบว์ นางฟ้าปุ้ย นางฟ้าเปิ้ล นางฟ้าเมย์
นางฟ้าเก้า นางฟ้ากล้วย นางฟ้าบี นางฟ้าปลา
นางฟ้าเส่ย
นางฟ้ากุ้ง นางฟ้ามุก
เทวดาบอย เทวดาวิทย์ นางฟ้าออย นางฟ้าอ้น
นางฟ้าส้ม นางฟ้าหมู นางฟ้าสุ นางฟ้าเล็ก นางฟ้าปู นางฟ้าฟู

เป็นอีก Class ที่ขออภัยน้องๆ ที่สอนเกินเวลาส่วนตัว  Late ไปหน่อยนะครับ..แต่ อ.ต้น ตั้งใจที่จะส่งน้องๆ ทุกคน ให้ไปถึงฝันกันทุกๆ คนเลยนะครับ
เวลาผ่านไปอย่างเร็วมากกกก..รักษาสุขภาพด้วยนะครับ รักและคิดถึงทุกๆ คน นะครับ....
แล้วพบกันใหม่นะครับ : )
น้องๆที่ Tisco Insure น่ารักมากๆครับ เต็มที่กับกิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้

ตั้งใจ และเก็บทราย ตลอดเวลาที่เรียน ระดมสมอง ถามตอบ เล่นกิจกรรมต่างๆ Workshop ได้อย่างยอดเยี่ยมกันทุกคนเลย
พร้อมรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ อย่างมีความสุขตลอดเวลาเรียน 
ประทับใจมากๆ เลยครับ
จงสร้างความเชื่อศรัทธา กล้าและลงมือทำ ขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้บ้าน ได้รถ ได้ทำให้ครอบครัวมีความสุข ได้เงินเยอะๆ ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น อิตาลี แบบ VIP อย่างมีความสุขทุกๆท่านนะครับ
อย่าลืมฝึกปฏิบัตินะครับ 21 วัน..ทุกคนทำได้ครับ....ทุกคนทำได้..ทุกคนทำได้ YES!!!!!!!
...เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์  จิตวิทยาการพูดเพื่อการขายทางโทรศัพท์  เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ เทคนิค ขาย ประกัน ทาง โทรศัพท์ ขายประกันทางโทรศัพท์  เทคนิค การ เสนอ ขาย สินค้า กลยุทธ์ การ ขาย สินค้า เคล็ด ลับ เทคนิค การ ขาย เทคนิคการขายสินค้าและบริการ เทคนิค การ ขาย สินค้า และ บริการ เทคนิค การ ขาย สินค้า คือ ทักษะ การ ขาย สินค้า เทคนิค การ ขาย สินค้า ของ เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์  จิตวิทยาการพูดเพื่อการขายทางโทรศัพท์  เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ เทคนิค ขาย ประกัน ทาง โทรศัพท์ ขายประกันทางโทรศัพท์  เทคนิค การ เสนอ ขาย สินค้า กลยุทธ์ การ ขาย สินค้า เคล็ด ลับ เทคนิค การ ขาย เทคนิคการขายสินค้าและบริการ เทคนิค การ ขาย สินค้า และ บริการ เทคนิค การ ขาย สินค้า คือ ทักษะ การ ขาย สินค้า เทคนิค การ ขาย สินค้า ของ เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าทางโทรศัพท์  จิตวิทยาการพูดเพื่อการขายทางโทรศัพท์  เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ เทคนิค ขาย ประกัน ทาง โทรศัพท์ ขายประกันทางโทรศัพท์  เทคนิค การ เสนอ ขาย สินค้า กลยุทธ์ การ ขาย สินค้า เคล็ด ลับ เทคนิค การ ขาย เทคนิคการขายสินค้าและบริการ เทคนิค การ ขาย สินค้า และ บริการ เทคนิค การ ขาย สินค้า คือ ทักษะ การ ขาย สินค้า เทคนิค การ ขาย สินค้า ของ
C ontact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy