Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก .. เน้นเทคนิคการจัดการรับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ( Lao Telecom ) รุ่นที่ 1-2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก Lao Telecommunications Company (LTC) ให้ดำเนินการ อบรมหลักสูตร Professional Complaint Handling with Difficult Situations Technique  เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาในสภาวการณ์ที่ยุ่งยากอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น รุ่นที่ 1-2  แก่เจ้าหน้าที่ Call Center หลวงพระบาง เมื่อวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคขั้นตอนการบริการ การรับฟัง การจับประเด็น วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทัศนคติและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย (Difficult People) การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ครอบครองปัญหา การประสานงาน การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมาย โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที 

หลักสูตร :Professional Complaint Handling with Difficult Situations Technique

ขอบคุณรอยยิ้มของน้องๆ ที่มีตลอดเวลาเรียน ขอบคุณความสุข ความสนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง
เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

ขอบคุณทุกๆ คน ที่ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน ไม่มีในตำรา อย่างเต็มอิ่ม คุ้มค่ามากๆ
พร้อมดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ ทีเดียวรักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ

        


 

 

 


 

 


 

Update วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2563