งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018"

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018" เมื่อวันอังคารที่  2 ตุลาคม 2561   ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ  เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2018" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

งานประกาศผลรางวัล  The Best Contact Center Awards ประจำปี  2018

เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ได้จัดขึ้น และเป็นรางวัลเดียวที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุด
เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการ Call Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยโดยผ่านข้อกำหนด  การวัดมาตรฐาน  ตามหลักเกณฑ์และกฏเกณฑ์ของทางสมาคมฯ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และทรงคุณวุฒิ จากทางมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ได้สละเวลา ให้เกียรติ มาเป็นร่วมคณะกรรมการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

1. คุณศรัณย์ เวชสุภาพร : นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
2. ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ :รองคณะบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์ : อดีตผู้จัดการ สถาบันวิชาการ TOT
4. อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี : ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy ,ที่ปรึกษาสมาคม TCCTA
5. ดร. ราเชนทร์ บุญลอยสง : รองคณะบดี และกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6. อาจารย์ สมยศ สุนทรวิภาค : ที่ปรึกษา Thailand Telecommunication Relay Service (TTRS)    


และทางสมาคมฯ  ต้องขอขอบคุณ  ผู้บริหารองค์กร และสมาชิกทุกๆท่านทั้งภาครัฐ   และภาคเอกชน ที่ได้เล็งเห็น   ถึงความสำคัญ   ของงานบริการผ่าน   Call Center
และสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย TCCTA มีความมุ่งมั่น ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจการบริการผ่านระบบโทรศัพท์ ให้โดดเด่นและเป็นเลิศต่อไป
สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

บรรยากาศภายในงานประกาศผลรางวัล TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018    

tccta awards18 01
tccta awards18 02
tccta awards18 03
tccta awards18 04
tccta awards18 05

The Best Contact Center Support Professional of the Year 2018

ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy

                                         The Best Contact Center Support Professional of the Year     แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ
  1. The Best Contact Center HR Support Professional
  2. The Best Contact Center Admin Support Professional
  3. The Best Contact Center IT Support Professional
  4. The Best Contact Center Quality Assurance Support Professional
  5. The Best Contact Center Social Media Customer Care
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0246 
 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0249
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0252
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0271
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0260
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0268
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0264
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0258
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0254
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0244

รางวัล  The Best Contact Center Supervisor of The Year 2018 

ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0212 
 super d1
super d2
super c1
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0207

The Best Contact Center Manager of the Year 2018

ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง 

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0190
manager
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0187 

 

The Best Contact Center Agent of the Year 2018

ผู้มอบรางวัล : อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์

 

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0132 
agent d1 
 agent d2
 agent d3
 agent c1
agent c2 

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0124

ประกาศผลรางวัล ประเภท Corporate 

Honorable Mention Startup Contact  2018   
ได้แก่ ......บริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้มอบรางวัล
คุณศรัณย์ เวชสุภาพร  (นายกสมาคม)

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0108

Honorable Most Improvement Contact Center 
ได้แก่ ......
บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้มอบรางวัลคุณศรัณย์ เวชสุภาพร  (นายกสมาคม)
 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0105

HonorableOpen Source DevelopmentContact Center 
ได้แก่ ......บริษัท บริษัท ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด
ผู้มอบรางวัล
ท่านอาจารย์ สมยศ สุนทรวิภาต

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0103 
 

ลำดับที่ 1.รางวัลThe Best Corporate Social Responsibility Contact Center มี 2 รางวัล  

ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สมยศ สุนทรวิภาต

The Best Corporate Social Responsibility Contact Center (Under 100 Seats)

ได้แก่ ......บริษัท บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0097

The Best Corporate Social Responsibility Contact Center (Over 100 Seats)

ได้แก่ ......บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0095 


ลำดับที่ 2. รางวัลThe Best Social Media Contact Center มี 2 รางวัล 

ผู้มอบรางวัล ท่านอาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง

The Best Social Media Contact Center (Under 100 Seats)

ได้แก่ ......บริษัท แกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 
 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0090

The Best Social Media Contact Center (Over 100 Seats)

ได้แก่ ......บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0089

ลำดับที่ 3.รางวัลThe Best facility Contact Center มี 2 รางวัล 

ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์  

รางวัลThe Best facility Contact Center(Under 100 seats)

หรือ รางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ .....บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด. (AXA Partners)

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0085

รางวัลThe Best facility Contact Center (Over 100 seats)

หรือรางวัลสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ..... บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0083
 

ลำดับที่ 4.รางวัล The Best Human Care Contact Center

 ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์  

 รางวัล The Best Human Care Contact Centerหรือ

รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ....บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 
ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0081
รางวัล The Best Human Care Contact Centerหรือ

รางวัลสร้างเสริมความผูกพันบุคลากรยอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ....บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0077

ลำดับที่ 5. รางวัล Best Effective Technology Contact Center มี 2 รางวัล 

ผู้มอบรางวัล :ท่านอาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี

รางวัล Best Effective Technology Contact Center

หรือ รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ....บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0065

รางวัล Best Effective Technology Contact Center

หรือ รางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ....บริษับริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0063

ลำดับที่ 6.รางวัล The Best Effective Software Contact Center มี 2 รางวัล คือ

ผู้มอบรางวัล :ท่านอาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี 

 รางวัล The Best Effective Software Contact Center

เป็น รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ ......บริษัท รู้ใจ จำกัด     

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0059

รางวัล The Best Effective Software Contact Center

เป็น รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100 seats

ได้แก่ ......ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0057

ลำดับที่ 7. รางวัล The Best Work Flow Contact Center มี 2 รางวัล 
ผู้มอบรางวัล :ท่านอาจารย์ สุดาภรณ์ วิมล์เศรษฐ์

รางวัล The Best Work Flow Contact Center
หรือ รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม ขนาดน้อยกว่า 100seats
ได้แก่ ......เครือ รพ. พญาไท(แผนกศูนย์บริการลูกค้า 1772)
 

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0055

รางวัล The Best Work Flow Contact Center
หรือ รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100 seats
ได้แก่ ......ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0053 

ลำดับที่ 8.รางวัล The Best Professional Management Contact Center มี 2 รางวัล
มอบรางวัล :ท่านอาจารย์ สุดาภรณ์ วิมล์เศรษฐ์

รางวัล The Best Professional Management Contact Center

     หรือ รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมขนาดน้อยกว่า 100seats

          ได้แก่ ......บริษัท รู้ใจ จำกัด

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0051

รางวัล The Best Professional Management Contact Center

หรือ รางวัลการบริหารและจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมขนาดมากกว่า 100seats

           ได้แก่ ......บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0049

ลำดับที่ 9.รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center มี 2 รางวัล

ผู้มอบรางวัล : ท่านอาจารย์ สมยศ สุนทรวิภาต

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center

หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม ขนาดน้อยกว่า 100seats

ได้แก่ .......บริษัท BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) จำกัด

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0045

รางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center

หรือ รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม ขนาดมากกว่า 100seats

ได้แก่ ....... บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0043

รางวัลThe Best Contact Center Of The Year 2018  

ผู้มอบรางวัล : คุณศรัณย์ เวชสุภาพร  (นายกสมาคม TCCTA)

รางวัล The Best Contact Center Of The Year 2018”

หรือ“รางวัลศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2018”(Under 100 seats)

ได้แก่ ......บริษัท รู้ใจ จำกัด

 ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0031

รางวัล The Best Contact Center Of The Year 2018 ”

หรือ“รางวัลศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2018” (Over 100 seats)

ได้แก่ ...... บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ในงาน ๑๘๑๐๐๓ 0022
tccta awards18 09
tccta awards18 08
 tccta awards18 07


 

tccta awards18 06

 tccta awards18 14

tccta awards18 15 

 tccta awards18 16

tccta awards18 17 

 tccta awards18 18

 tccta awards18 19

 tccta awards18 20

  tccta awards18 21

 tccta awards18 22

 tccta awards18 23

 tccta awards18 24

 tccta awards18 25