งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019"

108_Awards_-2019_400_ssThailand Call Center Academy ขอแสงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัล "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019"
สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
(TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)
จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019" เมื่อวันพุธที่  7 สิงหาคม 2562   ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ  เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Contact Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2019" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Centeเป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

facebook2

สามารถคลิกเข้าไปชมภาพ ได้ที่   www.tccta.or.th

98_Awards_-the_best

 

100_Awards_-the_best

108_Awards_-2019