หลักสูตร เทคนิคการการบริหารเวลาอย่างทรงประสิทธิผล Time Management for Call Center (โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สปสช. 1330)

Thailand Call Center Academy จัดโครงการฝึกอบรเทคนิคการการบริหารเวลาอย่างทรงประสิทธิผล (Time Management for Call Center) ให้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 2 รุ่น ๆละ 25 คน ณ ห้องประชุม สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี คุณปณิตา พุทธนวรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน เป็นประธานเปิดการอบรม และอบรม โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สนุกกับการฝึกปฏิบัติ พร้อมเทคนิคการบริหารเวลา พร้อมกิจกรรมที่สนุกสนาน หลักสูตร : เทคนิคการการบริหารเวลาอย่างทรงประสิทธิผล
Time Management
for Call Center

วิทยากร :
อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


สายด่วน สปสช. 1330
เป็นบริการให้ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาระงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขอความช่วยเหลือ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย การไม่ได้รับความสะดวกจากการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องใช้การประสานงานและการดำเนินการอย่างทันท่วงที หากผู้ปฏิบัติงานทราบเทคนิคการบริหารเวลาที่ดีก็จะสามารถจัดการกับภาระงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถคลี่คลายปัญหาหรือความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที

 

  
   
  
  
  
  
 
  
อบรม Contact Center Training at Call Center Studio, อบรม Contact Center Training at Call Center Studio,

สถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center Thailand Call Center Academy is The Best Call Center Academy in Thailand The Best Call Center Training in Thailand อบรม Call Center Training at Call Center Studio สัมมนา Call Center Training at Call Center Studio 2021 Seminar Call Center Seminar 2012 Call Center Seminar 2013 อบรม Contact Center Training at Call Center Studio สัมมนา Contact Center Seminar Contact Center Seminar2013 The Best Contact Center Academy in Thailand The Best Contact Center Training in Thailand By Call Center Guru Professional Call Center Professional Contact Center Professional High Potential Hipo Training high professional training Center Thailand Call Center Academy is Top Service training Academy about Call Center Contact Center topservicetraining Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย อาชีพ Call Center call center institute, contact center institute, call center Training Road Map, contact center Training Road Map,call center Road Map, call center RoadMap, call center training RoadMap, contact center RoadMap, contact center training RoadMap, Best Telesales Contact Center Best Telesales Call Center best Practices Training Contact Center Call Center best Practices Report สถาบัน Call Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Call Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Thailand Call Center Training professional call center Training Telemarketing Call Center Operation Effectiveness Tele-Sales & Call Center PC Development Coaching the specialist coach Call Center training road map for call center staff by competency Training Road Map for Contact Center staff by competency Call Center Consultants, Call Center Consulting Service training Academy about Call Center หลักสูตรอบรม Call Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Counter Services หลักสูตรอบรม Customer Service อบรมหลักสูตร Call Center, อบรมหลักสูตร Contact Center  อบรมหลักสูตร Customer Services อบรมหลักสูตรคอลล์เซ็นเตอร์  อบรมหลักสูตรคอล์ลเซ็นเตอร์  อบรมหลักสูตรคอลเซ็นเตอร์ , Call Center Training Road Map , Call Center Training Roadmap, Contact Center Training Road Map, Contact Center Training Roadmap หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Customer Services อบรมหลักสูตร Service Mind หลักสูตรอบรม Service Mind อบรมหลักสูตร Positive Thinking  หลักสูตรอบรม Positive Thinking อบรมหลักสูตร Supervisor Call Center หลักสูตรอบรม Supervisor Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ขั้นเทพ อบรมหลักสูตร Supervisor Contact Center หลักสูตรอบรม Supervisor Contact Center The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence บริการ Call Center อย่างเหนือชั้น หลักสูตร Teamwork Team Building Call Center Technology Call Center Software Call Center Facilities Call Center Facility The Best Call Center The Best Contact Center อบรมหลักสูตร Communication Skills หลักสูตรอบรม Communication Skills ทักษะการสื่อสาร.หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตร training หลักสูตร train the trainer หลักสูตร crm หลักสูตร tele-sales หลักสูตร telesales หลักสูตร telemarketing หลักสูตร Complaint Handling หลักสูตร Complaint Management หลักสูตรอบรม Complaint Handling หลักสูตรอบรม Complaint Management หลักสูตร service excellence หลักสูตรอบรม service excellence หลักสูตรอบรม Communication อบรมหลักสูตร Communication หลักสูตรอบรม Effective Communication อบรมหลักสูตร Effective Communication 

หลักสูตรอบรม Helpdesk Call Center อบรมหลักสูตร Helpdesk Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Helpdesk อบรมหลักสูตร Call Center Helpdesk หลักสูตรอบรมการจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการรับข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการรับข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรม Manager Call Center อบรมหลักสูตร Manager Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Manager อบรมหลักสูตร Call Center Manager หลักสูตรอบรม Complaint Management อบรมหลักสูตร Complaint Management

Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy