อบรม พนักงานคอลเซ็นเตอร์ หลักสูตร การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ (อบรมเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ DBD Call Center 1570)

Thailand Call Center Academy  ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ Call Center 1570 ในหลักสูตรการบริการ Call Center และการบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2554 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรสอนเทคนิค และ Workshop เพื่อพัฒนา Skill ตัวเองสู่การเป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์มืออาชีพ ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความรัก ความอบอุ่น และเป็นกันเอง และรุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : รุ่นที่ 1  คุณพูลพงศ์ ดร.ฟี่ พี่ขนุน พี่วัน คุณจิน น้องเกด น้องทิพย์ คุณตุ๊
                                                        พี่ดวง น้องนู๋ คุณนก คุณพนธ์(ณเดช)
                                                        พี่แมว คุณวง คุณต่าย คุณเอ๋ พี่หนุ่ย พี่เมย์ พี่น้อย พี่เพ็ญ พี่หยุน พี่หลิน 
                                                        คุณซอล คุณสุไร พี่เอี้ยง พี่เตี้ย คุณต๋อย  น้องณี คุณโจ พี่สุ พี่มล
                                                        คุณตู่ พี่เล็ก พี่ธา พี่ส้ม พี่สร คุณกัปตัน คุณโก้

                                            รุ่นที่ 2 คุณนุช คุณหนุ่ม คุณดา คุณโอ คุณอ้อ พี่เอี้ยง คุณฉุย คุณจอย คุณแอ๋ว คุณนัน คุณวันดี คุณเค็ง
                                                         คุณชมพู่ คุณกบ คุณกาน คุณหนุ่ม คุณบี คุณปุ้ย คุณนุช คุณเตย คุณเอฟ คุณเอ คุณเจี๊ยบ
                                                        คุณต๋อย คุณอ๊อด คุณนก คุณหลี คุณต้อม คุณปา คุณเกศ คุณตุ๋ย คุณแป๋ว คุณจอย พี่สุ

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center Thailand Call Center Academy is The Best Call Center Academy in Thailand Call Center คือ The Best Call Center Training in Thailand สถาบันอบรม Call Center Training ศูนย์ฝึกอบรม Call Center Training ศูนย์อบรม Call Center Training สถาบันอบรม Contact Center Training at Call Center Studio การบริการ call center มืออาชีพ สัมมนา Call Center Training at Call Center 2012 Seminar Call Center Seminar 2012 Call Center Seminar 2013 สัมมนา Contact Center 2013 Seminar Contact Center Seminar 2013 The Best Contact Center Academy in Thailand The Best Contact Center Training in Thailand By Call Center Guru Professional Call Center Professional Contact Center Professionalhigh professional training Center Thailand Call Center Academy is Top training Academy about Call Center Contact Center Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย call center institute contact center institute call center Training Road Map contact center Training Road Map call center Road Map call center RoadMap  call center training RoadMap contact center RoadMap contact center training RoadMap Best Telesales Contact Center Best Telesales Call Center best Practices Training Contact Center สถาบัน Call Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Call Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Thailand Call Center Training professional call center Training Telemarketing Call Center Operation Effectiveness Tele-Sales & Call Center PC Development Coaching Call Center training road map for call center staff by competency Training Road Map for Contact Center staff by competency Call Center Consultants Call Center Consulting Service training Academy about Call Center Training Road Map Call Center Training Roadmap Contact Center Training Road Map Contact Center Training Roadmap Call Center Academy The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Call Center Technology Call Center Software Call Center Facilities Call Center Facility The Best Call Center The Best Contact Center The Best Call Center in Town The Best Contact Center in Town Call Center Best in Class Contact Center Best in Class Service Mind Positive Thinking Complaint Handling Call Center Communication บริการเหนือความคาดหมาย อาชีพ Contact Center อาชีพ call center Service Mind อบรมพนักงาน Call Center อบรมพนักงาน Counter Service Training Counter Services Training Contact Center Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class Contact Center Call Center best Practices Training Contact Center Call Center best Practices Report TeleSales Call Center Consulting Service Telemarketing Call Center Foundation The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Contact Center Institute วิทยากร Call Center วิทยากร Contact Center วิทยากร Customer Services วิทยากร Counter Service วิทยากร Smart of Service วิทยากร Supervisor Call Center วิทยากร Customer Centric วิทยากร Positive Thinking วิทยากร Service Mind วิทยากร Team Building วิทยากร Service Excellence วิทยากร Complaint Management วิทยากร telesales วิทยากร Communication Skills หลักสูตรอบรม Call Center อบรมหลักสูตร Call Center หลักสูตรอบรม Contact center อบรมหลักสูตร Contact Center หลักสูตรอบรม Counter Services อบรมหลักสูตร Counter Services หลักสูตรอบรม Customer Service อบรมหลักสูตร Customer Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Communication Skills อบรมหลักสูตร Communication Skills หลักสูตร training หลักสูตร train the trainer หลักสูตร crm หลักสูตร tele-sales หลักสูตรอบรม telesales อบรมหลักสูตร telesales หลักสูตร tele-sales อบรม tele-sales หลักสูตรอบรม telemarketing อบรมหลักสูตร telemarketing หลักสูตรอบรม Complaint Handling Skills อบรมหลักสูตร Complaint Handling Skills หลักสูตรอบรม Complaint Management อบรมหลักสูตร Complaint Management หลักสูตรอบรม Service Excellence อบรมหลักสูตร Service Excellence หลักสูตรอบรม Effective Communication Skills อบรมหลักสูตร Effective Communication Skills หลักสูตรอบรมทักษะการสื่อสาร อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ อบรมหลักสูตรการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมคอลล์เซ็นเตอร์  หลักสูตรอบรมคอล์ลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมคอลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลล์เซ็นเตอร์  อบรมหลักสูตรคอล์ลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรม Customer Services อบรมหลักสูตร Customer Services หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Service Mind Training อบรมหลักสูตร Service Mind Training หลักสูตรอบรม Positive Thinking อบรมหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตรอบรม Smart of Service อบรมหลักสูตร Smart of Service หลักสูตรอบรม Supervisor Call Center ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Supervisor Call Center ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor ขั้นเทพ อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ขั้นเทพ หลักสูตรอบรม Supervisor Contact Center อบรมหลักสูตร Supervisor Contact Center หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น หลักสูตรอบรม Teamwork หลักสูตรอบรม Team Building อบรมหลักสูตร Teamwork อบรมหลักสูตร Team Building