Thailand Call Center Academy (TCCA) เปิดอบรมหลักสูตร Supervisor Call Center มืออาชีพ สำหรับหัวหน้าทีมบริการ Team Leader, Supervisor Call Center Skill แบบมืออาชีพที่จะเพิ่มพลังความมั่นใจ พร้อมนำไปปฏิบัติงานแบบสร้างสรรค์ได้ทันที

หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (หลักสูตร Professional Call Center Supervisor) หลักสูตรสำหรับ Supervisor และหัวหน้าทีมบริการ  เป็นหลักสูตร Signature อีกหนึ่งหลักสูตรของ Thailand Call Center Academy ที่เน้นความรู้ทางด้านการควบคุมงานใหม่ๆแบบสร้างสรรค์ ที่ใช้ใน Call Center รวมถึงเทคนิคในการดูแลงาน การจัดการภายใน Call Center การดูแล Agent  ให้ได้คุณภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอนงาน และสร้างพลัง เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ...สู่การเป็น Supervisor มืออาชีพ  


หลักสูตร : Call Center Supervisor มืออาชีพ
(How to be a Great Professional Call Center Supervisor)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)

รายละเอียดหลักสูตร
บทบาทและภาระหน้าที่ของ Call Center Supervisor, หัวหน้าทีมบริการ
- ปัญหาของ Call Center
- เทคนิคการบริหารงาน และวางแผนอย่างสร้างสรรค์ Call Forcast
- การบริหารตารางเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อผลงานที่สูงที่สุด
- Coaching วิธีการสอนงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center

การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง

- เทคนิคการสื่อสารกับ Agent เพื่อให้ทำตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น

การคิดรูปแบบสร้างสรรค์ การจัดการของ Supervisor Call Center

- Drive/Motivation Technique
- วิธีการระบายความเครียด ทำงานให้มีความสุข
- การควบคุม Call Center ให้บรรลุเป้าหมาย
- QA และเครื่องมือในการควบคุมสำหรับ The Best Call Center
กิจกรรม : เติมพลังการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเป็น Supervisor

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thailand Call Center Academy จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ Supervisor ของ  ศูนย์บริการสินค้า 1577 บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี  จำกัด, 1130 การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด, บริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 
ใน
หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ
(หลักสูตร Professional Call Center Supervisor )
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องรัชดา 4 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  
โดยมี 
อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี
  เป็นวิทยากรสอนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ใน Call Center รวมถึงเทคนิคในการดูแลงาน ดูแล Agent การสอนงาน และสร้างพลัง
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสู่การเป็น Supervisor หัวหน้าทีมบริการมืออาชีพ ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความรักและความอบอุ่น
จากพี่ๆ น้องๆ Team Leader, Supervisor และ Manager พร้อม Share ประสบการณ์ในการบริหารงาน Call Center และได้รับความรู้สึกดีๆ เติมเต็มด้วยมิตรภาพ จากผู้เข้ารับการอบรม ทุกๆ คนด้วยกัน

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : พี่สุ พี่อ่ำ พี่ลักษณ์ น้องก้อย น้องเอ๋ น้องใหม่ น้องตี้ น้องเมย์ น้องจุ๋ม น้องนุ่น น้องอินทร์
ขอให้พี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่าน ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในตำแหน่ง Supervisor
เพื่อสร้างสรรค์ Call Center ให้เป็น The Best Call Center in Thailand ทุกๆ คนเลยนะครับ