อบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (อบรมบริษัท สยามสไมล์)

Thailand Call Center Academy ได้รับเกียรติจาก บริษัท สยามสไมล์ ไอ.เอส.ซี จำกัด จัดฝึกอบรมน้องๆ ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  (หลักสูตร Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone) ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 บริษัท สยามสไมล์ ไอ.เอส.ซี จำกัด  จังหวัด เชียงราย ซึ่งมี อาจารย์ปรีชา ชัยวงค์คำ ประธานกรรมการบริษัท Siam Smile เป็นประธานและร่วมรับฟังการสอนจนจบ Course โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบ Inbound & Outbound Call ที่เน้นการเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ อย่างไรให้มีประสิทธิผล สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย มุ่งสู่การขายให้ทะลุเป้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความรักและความอบอุ่น ทีมเวิร์ค ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเองสุดๆ


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :