อบรม หลักสูตร Effective Communication & Positive Thinking (อบรม In-house Training บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน))

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก บริษัท Voicetel จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมขายและ Call Center Agent บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 สำนักงานใหญ่ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารทั้งแบบ Face-to-Face และแบบ Call Center ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคการขายที่มีประสิทธิผล วิธีการพูด ความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่นและ เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านภาษา การพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์  คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การขายและบริการที่เป็นเลิศ


หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)
หลักสูตรที่ เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
และเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ

 : พี่หน่อย พี่ต๋อย น้องสุ น้องปูเป้ น้องทราย คุณนา น้องปูเป้ พี่ติ๊นา
ผู้เข้าอบรมทุกๅ ท่านน่ารักมากเลยครับ ตั้งใจเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ ช่วยกันระดมความคิด และพัฒนาศักยภาพกันอย่างสนุกสนาน เฮฮาด้วยรอยยิ้ม พร้อมสาระตลอดทั้งวันเลย....