อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Public Training : บริษัท Oneroof จำกัด, บริษัท AVON Cosmetics (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท TOYOTA Leasing (ประเทศไทย) จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท วันรุฟ จำกัด, บริษัท เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย)  บริษัท TOYOTA Leasing (ประเทศไทย) จำกัด ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม  2557 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ ยินดีด้วยกับ Call Center ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ที่เกิดขึ้นอีก 3 องค์กร
หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ Supervisor ผู้นำทีม Team Leader หรือหัวหน้าทีม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Call Center
ได้เรียนรู้การบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เทคนิคการสอนงาน การเป็นหัวหน้างาน Call Center ที่ดี ได้ใจลูกน้อง
รวมทั้งกลยุทธ์ Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้การการปฏิบัติงานได้อย่างดี

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : พี่สุ พี่น้อง พี่นก พี่ต้น พี่นุ่ม พี่จอย และพี่หลิน แล้วพบกันใหม่นะครับ

ทุกคนน่ารักมากๆ ตั้งใจเรียนรู้ พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้เข้าใจง่ายๆ เห็นตัวอย่างชัดเจน เพียบกันถ้วนหน้า
อิ่มกับเทคนิค วิธีการ ความเป็นผู้นำ การลงไปสอนงาน ความสุข สนุกสนาน ได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้แบบคนคุณภาพจริงๆ
ทราย......เปรียบเสมือนศาตราวุธ
ศาตราวุธ...ไม่ว่าจะคมหรือไม่คม อานุภาพของมัน อยู่ที่เราใช้ให้เป็น และวิธีการของเราที่นำไปใช้งานนะคร้าบ!!!

สุดยอด Supervisor กันทุกคนเลยครับ !!!