อบรมหลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการอย่างมีประสิทธิผล (อบรม In-house training ไทวัสดุ ก่อสร้าง) รุ่นที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท  ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมเจ้าหน้าที่ขาย ใน หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์และหน้า Counter อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ และด้านหน้า Counter ที่มุ่งสู่จุดมุ่งหมายการขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม 4 อาคารเซ็นทรัล สีลม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการใช้คำพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words  ด้วยเทคนิคการโน้มน้าวจิตใจ พร้อมทำ Workshop & Roleplay การบริการที่ดีที่สุดไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและการบริการอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
เป็นหลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์และการเตรียมตัวในการนำเสนอขาย วิธีการเปิดการขายที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ
วิธีการทำผัง Script และทางเลือก การโน้มน้าวจิตใจเพื่อปิดการขายอย่างมีประสิทธิผล
วิธีการอ่านใจ และเข้าถึงจิตใจลูกค้า โดยใช้จิตวิทยาการบริการ (Positive Thinking) 
การใช้ Magic Words การจัดการข้อโต้แย้ง เพื่อปิดการขาย  พร้อมวิธีการเพิ่มยอดขาย
โดยเน้นประสบการณ์ พร้อมการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานขายอย่างเห็นผลชัดเจน
  
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะการขายอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการและพัฒนาทักษะการขาย
3. เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพนักงาน Agent ใน Call Center ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
4. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพื่อพัฒนาและปรับระดับคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ได้รับเทคนิคและศิลปะการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
• จะได้เห็นตัวอย่างกลยุทธ์การขายในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
• มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
• ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ
: 
พี่ตุ้ม, น้องเก๋,น้องติ๋ว,น้องกิ๊บ, พี่หลอด, พี่แฟร๊งค์, น้องชุน, น้องเอ
น้องท็อป, น้องโชติ, น้องเท่ห์, น้องอุ๋ย, น้องโอ๋, น้องหนุ่ม, น้องชิต
น้องอ้วน, น้องเอ, น้องออ,พี่ศักดิ์, น้องติ๊ก, น้องบุ๋ม, น้องอี๊ด, พี่นุ, น้องอ้อย, คุณแม่อ๋อย

ยินดีที่ได้เจอกันอีกนะครับ น้องออม และคุณเอท

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ : พบกันใหม่ Class หน้าครับ : )
ทุกท่านน่ารักมากๆครับ เต็มที่กับกิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้
ตั้งใจ และสามารถเก็บทรายได้ทุกเม็ด ตลอดเวลาที่เรียน  มีการระดมสมองได้อย่างยอดเยี่ยมกันทุกคนเลย
ฝึกปฏิบัติ พร้อมรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ อย่างมีความสุขตลอดเวลาเรียน 

 
 


 


 

 

 


 

หลัก สูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketing หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)เทคนิค การ ขาย ที่ ดี เทคนิค การ เสนอ ขาย สินค้า กลยุทธ์ การ ขาย สินค้า เคล็ด ลับ เทคนิค การ ขาย เทคนิค การ ขาย สินค้า และ บริการ เทคนิค การ ขาย สินค้า คือ ทักษะ การ ขาย สินค้า เทคนิค การ ขาย สินค้าทางโทรศัพท์  Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand