อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (อบรม In-house Training บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center  ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน  2557 ห้องอบรม Training Center ชั้น 21 อาคาร PS   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  
หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ Supervisor ผู้นำทีม Team Leader หรือหัวหน้าทีม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Call Center
ได้เรียนรู้การบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เทคนิคการสอนงาน การเป็นหัวหน้างาน Call Center ที่ดี ได้ใจลูกน้อง
รวมทั้งกลยุทธ์ Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้การการปฏิบัติงานได้อย่างดี


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : พี่รส พี่กุ้ง พี่กิ่ง พี่บิว พี่เอ พี่วีวี่ พี่ไพโรจน์ พี่หลิง พี่แจง พี่อุ้ม และพี่เมี่ยง พบกันใหม่นะครับ
ขอกราบขอบพระคุณ พี่ตุ๊ก และคุณมงคล ด้วยนะ
ครับ ที่ขึ้นมาสร้างความอบอุ่น และให้พลัง แก่พี่ๆ Supervisor ทุกๆท่าน
ทุกคนน่ารักมากๆ ตั้งใจเรียนรู้ พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้เข้าใจง่ายๆ เห็นตัวอย่างชัดเจน เพียบกันถ้วนหน้า
อิ่มกับเทคนิค วิธีการ ความเป็นผู้นำ การลงไปสอนงาน ความสุข สนุกสนาน ได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้แบบคนคุณภาพจริงๆ
ทราย......เปรียบเสมือนศาตราวุธ
ศาตราวุธ...ไม่ว่าจะคมหรือไม่คม อานุภาพของมัน อยู่ที่เราใช้ให้เป็น และวิธีการของเราที่นำไปใช้งานนะคร้าบ!!!
สุดยอด Supervisor กันทุกคนเลย !!!ขอให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายในชีวิตกันทุกๆ คนนะครับ
ทุกๆท่านทำได้ครับ!!!