อบรมการบริหารงาน Call Center หลักสูตร : Call Center Supervisor ( อบรม Public Training )

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท RFS จำกัด, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ TTRS, บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท PNS  Innovation จำกัด ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม  2557 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ยินดีด้วยกับ Call Center ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ที่เกิดขึ้นอีก 4 องค์กร

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :  พี่อ้อม พี่รัตน์  พี่อ้น พี่บอย พี่พี พี่วิช พี่ขวัญ พี่ปลา พี่โจ้ และพี่ดาว

ทุกคนน่ารักมากๆ ตั้งใจเรียนรู้ พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้เข้าใจง่ายๆ เห็นตัวอย่างชัดเจน เพียบกันถ้วนหน้า
อิ่มกับเทคนิค วิธีการ ความเป็นผู้นำ การลงไปสอนงาน ความสุข สนุกสนาน ได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้แบบคนคุณภาพจริงๆ

ทราย......เปรียบเสมือนศาตราวุธ
ศาตราวุธ...ไม่ว่าจะคมหรือไม่คม อานุภาพของมัน อยู่ที่เราใช้ให้เป็น และวิธีการของเราที่นำไปใช้งานนะคร้าบ!!!
สุดยอด Supervisor กันทุกคนเลยครับ !!!