อบรมหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูง (Call Center Management) (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ TTRS และ บริษัท Global Service Center จำกัด ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูง (Professional Call Center Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหาร Call Center, การบริหารระบบ Call Center ที่ดี และเกร็ดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center รวมทั้ง Trend ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และ Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิง Consult...หลักสูตร การบริหารงาน Call Center ระดับสูง
(Call Center Management)

Call Center / Contact Center เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก ผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมจะต้องเข้าใจในส่วนประกอบของระบบ Call Center ทุกๆด้าน หากผู้บริหารไม่ทราบอย่างลึกซึ้งว่าใน Call Center ทำงานอย่างไร จะทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จได้ยาก

การอบรมใน Class นี้ เป็น Shotcut ที่สามารถนำไป
Apply ใช้ได้ทันที เพราะทุกเรื่องได้มาจากประสบการณ์จริง จากการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ Call Center/Contact Center ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยใช้กระบวนการสอนที่ทุกท่านได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจน

ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ...ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้หนักกว่า Agent เสมอ
..
อ.ต้น ขอชมผู้เข้ารับการอบรมที่น่ารักทุกๆ ท่าน เป็นผู้บริหาร Call Center ที่สู้และสละเวลาเต็มอิ่มกับความรู้  ซึ่งได้ เรื่องราว Case Study ที่เป็น Climax Case จากหลากหลายองค์กรพร้อมกับสื่อการบริหารที่เห็นชัดเจน..และจากเรื่องที่ยากๆ เข้าใจยาก กระจัดกระจาย...กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะการสอนเรื่องที่ยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ...ดีกว่า การสอนเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องยากๆ..เห็นด้วยนะครับ..555 เพราะฉะนั้น ...ทรายทุกเม็ดเก็บให้หมดนะครับ ทุกท่านทำได้ครับ Oh!! Yes!!

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :
คุณเก๋ น้องคมคิด(A) พี่ติ๊ก ผอ.ติ๊ก น้องหนึ่ง และ คุณโอ แล้วพบกันใหม่นะครับ