อบรมการบริหารงาน Call Center หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (อบรม Inhouse Training : บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ))

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและ Supervisor ในหลักสูตร Call Center Supervisor ในวันพฤหัสบดีที่  30 ตุลาคม 2557 ห้องฝึกอบรม Millionair ชั้น M พระโขนง โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center, ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center แบบ 360', การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ และเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study จากหลากหลายองค์กร เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผล  มั่นใจได้ว่าเป็นผู้สอนงาน Call Center ได้อย่างมีคุณภาพ แบบมืออาชีพ : ยินดีกับอีกหนึ่ง Call Center ที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ





หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ Supervisor ผู้นำทีม Team Leader หรือหัวหน้าทีม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Call Center
ได้เรียนรู้การบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เทคนิคการสอนงาน การเป็นหัวหน้างาน Call Center ที่ดี ได้ใจลูกน้อง
รวมทั้งกลยุทธ์ Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้การการปฏิบัติงานได้อย่างดี


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : คุณกอล์ฟ พี่พัฒน์ พี่หนุ่ม พี่บุษ ส่วนปลา คุณฮิม คุณเต๊ะ น้องโอ๋ พี่เปิ้ล น้องซิน น้องไก่ น้องผึ้ง
น้องเกี๋ยง น้องจีมุน น้องมดนี่เบอร์รี่ 555
ทุกคนน่ารักมากๆ ตั้งใจเรียนรู้ เปิดใจ ถาม Benchmark พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง Call Center ให้มีคุณภาพระดับประเทศ
ทุกท่านตั้งใจ มีความสุข สนุกกับเรียนรู้กันถ้วนหน้า อิ่มกับเทคนิค วิธีการ ความเป็นผู้นำ การลงไปสอนงาน
ได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาแบบคนคุณภาพจริงๆ ทุกท่านมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเยี่ยมมากๆครับ