อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษ : English Communication Skill : Professional Customer Complaints Handling & Management พร้อมบทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ และการตอบปัญหาเฉพาะหน้า (อบรม In-house Training) ภาษาอังกฤษรองรับ AEC 1125 การประปารุ่นที่ 1/2558

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ปีที่ 3 จาก การประปานครหลวง (MWA) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม MWA Call Center 1125 รุ่นที่ 1 หลักสูตร English Communication Skill : Professional Customer Complaints Handling & Management เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ห้องอบรมชั้น1 อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร การประปานครหลวง โดยมี คุณกิตติพงา์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดการอบรม และมี Teacher Ricci  วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด อบรมกันแบบ tailor-made ด้วยเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง และสุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แบบ Case ที่เิดขึ้นจริงๆ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ทำ Case ต่างๆ ของการประปาโดยเฉพาะ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิคการใช้คำพูด สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการ 2 ภาษา รองรับ AEC ให้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตร : English Communication Skill : Professional Customer Complaints Handling & Management

ยินดีที่ได้พบทุกๆท่านกันอีกครั้งนะครับ :

เป็น Class ที่ Teacher Richel ตั้งใจสอนเต็มที่ อบรมกันแบบ tailor-made
คอยเป็น Coach ที่ดูแลแก้ไขข้อผิดพลาดในการบริการของลูกศิษย์ทุกคนอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเป็นจุดเด่นของ Teacher Richel วิทยากรชาวต่างชาติ ที่สอนได้อย่างชัดเจน
พร้อมลงรายละเอียดของ Case ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามามากมายครบถ้วน แบบ tailor-made จริงๆ
สามารถนำไปใช้ได้จริงทันที เป็นหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนและการบริการของ Call Center ที่ได้ผลอย่างดี
ซึ่งทุกๆ คนต่างเปิดใจ ตั้งใจเรียน ทำ Workshop เก็บเกี่ยวความรู้เต็มที่ พร้อมกับฝึกปฏิบัติไปด้วย ยอดเยี่ยมมากๆ เลย
แต่ละคนใช้ความสามารถ ฝึกและดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ
น้องๆ 1125 ทุกคนมีคุณภาพมากเลยครับ กล้าพูด กล้าแสดงออก สนุกกับความรู้ที่ได้รับ

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ

 Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy