หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Communication Skill : Professional Customer Complaints Handling & Management การสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ การตอบปัญหา และแก้ไขเฉพาะหน้า พร้อมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ปีที่ 3 จาก การประปานครหลวง (MWA) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม MWA Call Center 1125 หลักสูตร English Communication Skill : Professional Customer Complaints Handling & Management โดยมี Teacher Richel วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอด อบรมกันแบบ tailor-made ด้วยสำเนียงการพูด และ การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง สุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แบบ Case ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ทำ Case ต่างๆ โดยเฉพาะ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเห็นผล

หลักสูตร : English Communication Skill
Professional Customer Complaints Handling & Management

วิทยากร : Teacher Richel Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ประเทศฟิลิปปินส์
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)


เป็นหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนของ Call Center ที่ได้ผลอย่างดีเยี่ยม
เป็น Class ที่อบรมแบบ tailor-made พร้อม Workshop ทำ Case
วิทยากรจะคอยเป็น Coach ที่ดูแลแก้ไขข้อผิดพลาดในการบริการของลูกศิษย์ทุกคนอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเป็นจุดเด่นของ Teacher Richel วิทยากรชาวต่างชาติ ที่สอนได้อย่างชัดเจน
 และดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้กล้าพูด กล้าแสดงออก
ผ่านกิจกรรมต่างๆ สนุกกับความรู้ที่ได้รับ พร้อมกับฝึกปฏิบัติไปด้วย
โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001 


 


 


 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ห้องอบรมชั้น1 อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร การประปานครหลวง โดยมี คุณกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี คุณกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดการอบรม
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ

Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy