Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Professional Customer Complaint Handling (Inhouse Training บริษัท Philip Morris International) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ และการจัดการ Customer Complaint

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการบริการ ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center , Supply Chain, Customer Service และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เพื่อเน้นการบริการที่เป็นเลิศและป้องกันข้อร้องเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ  ห้องอบรม เชียงใหม่ เชียงราย ชั้น 22 โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา พร้อมสาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

หลักสูตร : เทคนิคการรับเรื่องและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Complaint Handling & Management)
เป็นหลักสูตรที่ทำให้ Agent ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
มีความเข้าใจปัญหา เห็นอกเห็นใจ รับเรื่อง ประสานงาน ดูแล ติดต่อกลับ
และพยายามให้คำตอบที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับการช่วยเหลือของทีมบริการ
ทำให้พนักงานช่วยกันรับแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยความเต็มใจ
พร้อมให้บริการทุกๆ Case ด้วย Teamwork รวมทั้งวิธีการปรับอารมณ์ของตนเอง
รวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้ Agent ได้เข้าใจวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : นางฟ้าอิ๊ นางฟ้าแพร
นางฟ้าเต่า นางฟ้าฝน
นางฟ้าแนน นางฟ้ามุก
นางฟ้าแอม เทวดาแหม่ม
นางฟ้าฮุ้ง นางฟ้าฟ้า นางฟ้าอุ๊
นางฟ้าเ
อ๋ย
นางฟ้าตุ๊กตา นางฟ้าทัด นางฟ้าจ๊อย
นางฟ้าน้อย
นางฟ้าหม่อน
และ
นางฟ้าเบ้นซ์
 

ขอขอบพระคุณพี่อ้อย คุรบุญศิริ คุณเป้ และน้องลูกตาล ผู้ช่วยวิทยากรที่น่ารัก
ทุกคนน่ารักมากๆ ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ

               
 


 


 

 

 


 Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy

Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy