อบรมการบริหารงาน Call Center :หลักสูตร Professional Call Center Supervisor มืออาชีพ (อบรม Public Training )

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ บริษัท J.F.Advance Med จำกัด ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ยินดีด้วยกับ Call Center Supervisor ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ที่เกิดขึ้นอีก 2 องค์กร
หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ Supervisor ผู้นำทีม Team Leader หรือหัวหน้าทีม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Call Center
ได้เรียนรู้การบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เทคนิคการสอนงาน การเป็นหัวหน้างาน Call Center ที่ดี ได้ใจลูกน้อง
รวมทั้งกลยุทธ์ Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้การการปฏิบัติงานได้อย่างดี

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :  น้องเบิ้ล และน้องอุ้ย
ทุกคนน่ารักมากๆ ตั้งใจเรียนรู้ พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้เข้าใจง่ายๆ เห็นตัวอย่างชัดเจน เพียบกันถ้วนหน้า
อิ่มกับเทคนิค วิธีการ ความเป็นผู้นำ การลงไปสอนงาน ความสุข สนุกสนาน ได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้แบบคนคุณภาพจริงๆ

         Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy