Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน Happy Workplace (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน) (อบรม In-house Training คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร Happiness in Work Place เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงาน เพื่อพนักงาน ลูกศิษย์ ผู้ปกครอง อาจารย์ วิทยากร ที่มาใช้บริการ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการทำงานอย่างมีความสุข 


หลักสูตร “Happy Workplace”
การสร้างความสุขในที่ทำงาน
เป็นหลักสูตรที่สนุกสนานและดีมากๆ ในการสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น
และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน
ปรับเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม
สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม
ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตร:
• การสร้างความสุขในที่ทำงาน ฝึกทักษะการพัฒนาความคิด EQ
• ปรับทัศนคติที่ดีในการทำงาน 360 องศา (Attitude)
• วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวก : ทั้งกับตัวเอง คนรอบข้างในที่ทำงาน งานบริการ ลูกค้า
• วิธีสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
• ฝึกการระบายความเครียด ขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
• Activity หัวใจของการบริการ และการส่งมอบความสุข
• Workshop เพิ่มพลังในการบริการ เติมเต็มส่งมอบความรักและความอบอุ่นให้กับทุกๆคน

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ หลักสูตร Happy Workplace (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน)  : อาจารย์ออย อาจารย์ตุ้ม อาจารย์กัลย์, อาจารย์หนูเล็ก, อาจารย์แอ็ป อาจารย์ส้ม, อาจารย์แน็ต อาจารย์อ้อ อาจารย์ชาย อาจารย์ชัย อาจารย์เจ, อาจารย์ ดร.สุรวัฒน์,  อาจารย์ทอง อาจารย์โบว์ อาจารย์แจ็ค อาจารย์ขวัญ อาจารย์เพ็ญ อาจารย์ต่าย อาจารย์ขวัญ อาจารย์แต อาจารย์ติ๊ก อาจารย์ป้าแอ็ด อาจารย์น้อย อาจารย์ติ๊ก อาจารย์แป้น  อาจารย์กู้ อาจารย์เอ็ดดี้ อาจารย์เอก อาจารย์ออม อาจารย์อ๋อ อาจารย์ออน อาจารย์โอม อาจารย์โบ อาจารย์ชีพ อาจารย์เบิร์ด

ทุกๆท่าน ผมขอยกย่องเป็นอาจารย์ของนักศึกษาทุกๆคน ในคณะนิติศาสตร์นะครับ


 

 

 


 


 


   

หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน

 Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy