Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงาน Call Center สำหรับ Supervisor ในหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายเครื่องชั่งอ่านละเอียด อุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องแล็บ เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีม Supervisor ใน หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล พร้อม ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่เข้าใจยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice ที่เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor
(Effective Coaching for Call Center Supervisor)

*** หลักสูตรดีๆ อีกหนึ่งหลักสูตร ที่ Thailand Call Center Academy ภาคภูมิใจในแนวการสอน ด้วยเนื้อหา ความสมบูรณ์ ที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน
รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงาน อย่างมีประสิทธิผล เข้าใจได้ง่าย
ชัดเจน ตรงจุด

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :
  น้องกุ้ง น้องเตย และน้องชมพู่


 หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center  กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตรการบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center หลักสูตรกลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center  หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center  กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตรการบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center หลักสูตรกลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center

 Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy