Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (อบรม Public Training) หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท GMM CJ O Shopping จำกัด, บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และ บริษัท At Phone จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา การระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมกิจกรรม สาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

หลักสูตร : เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Complaint Handling)
เป็นหลักสูตรที่ทำให้ Agent ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
มีความเข้าใจปัญหา เห็นอกเห็นใจ รับเรื่อง ประสานงาน ดูแล ติดต่อกลับ
และพยายามให้คำตอบที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับการช่วยเหลือของทีมบริการ
ทำให้พนักงานช่วยกันรับแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยความเต็มใจ
พร้อมให้บริการทุกๆ Case ด้วย Teamwork รวมทั้งวิธีการปรับอารมณ์ของตนเอง
รวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้ Agent ได้เข้าใจวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ
: พี่ตุ๋ม น้องเบนซ์ น้องอุ๋ย พี่โชค และน้องเมย์

ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่ทำให้ อ.ต้น ได้มาพบกับน้องๆ ผู้เข้ารับการอบรม ทุกท่านน่ารักมากๆ เปิดใจ ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้เต็มที่ ยอดเยี่ยมเลย
แต่ละคนช่วยกันคิด ใช้ความสามารถ ระดมสมอง สนุกกับกิจกรรม สนุกกับ Case Study ช่วยกันตอบ ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ

               


 


หลัก สูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint 

 Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy