สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมการบริหารงาน Call Center ในหลักสูตร Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement (Public Class)

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดฝึกอบรม Public ClassTraining ให้แก่  บริษัท At Phone จำกัด และ บริษัท เพอร์เซปต้า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ในหลักสูตร หลักสูตร Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมสร้างพร้อมเพิ่มพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และพัฒนาการสอนงานของ Supervisor ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center , ภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ยินดีด้วยกับ Supervisor Call Center ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ที่เกิดขึ้นอีก 2 องค์กรหลักสูตร Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement

หลักสูตรที่เสริมสร้าง พร้อมเพิ่มพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และพัฒนาการสอนงานของ Supervisor ให้มีประสิทธิภาพ

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :  น้องเอ น้องแอน /  น้องปุ๋ย คุณเอก

ชอขอบพระคุณผู้บริหารของ
At Phone  และ เพอร์เซปต้า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) ที่ไว้วางใจให้ อ,ต้น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
ทุกคนน่ารักมากๆ ตั้งใจเรียนรู้ พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้เข้าใจง่ายๆ เห็นตัวอย่างชัดเจน เพียบกันถ้วนหน้า
อิ่มกับเทคนิค วิธีการ ความเป็นผู้นำ การลงไปสอนงาน ความสุข สนุกสนาน ได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้แบบคนคุณภาพจริงๆ

ทราย......เปรียบเสมือนศาตราวุธ
ศาตราวุธ...ไม่ว่าจะคมหรือไม่คม อานุภาพของมัน อยู่ที่เราใช้ให้เป็น และวิธีการของเราที่นำไปใช้งานนะคร้าบ!!!
สุดยอด Supervisor กันทุกคนเลยครับ !!! 

              


Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy