Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรมหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูง (Call Center Management) (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่  ศูนย์บริการถ่ายทอดการสือสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด บริษัทเงินติดล้อ จำกัด , บริษัท TNT Express Worldwind Thailand) . ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหาร Call Center, การบริหารระบบ Call Center ที่ดี และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center รวมทั้ง Trend ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และ Case Study ดีๆ
หลักสูตร การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออสชีพ
(Call Center Management)

Call Center / Contact Center เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก ผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมจะต้องเข้าใจในส่วนประกอบของระบบ Call Center ทุกๆด้าน
หากผู้บริหารไม่ทราบอย่างลึกซึ้งว่าใน Call Center ทำงานอย่างไร จะทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จได้ยาก

การอบรมใน Class นี้ เป็น Shotcut ที่สามารถนำไป
Apply ใช้ ได้ทันที เพราะทุกเรื่องได้มาจากประสบการณ์จริง
จากการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ Call Center/Contact Center ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยใช้สื่อการสอน Case Study ที่เห็นภาพกันอย่างชัดเจน


อ.ต้น ขอชมผู้บริหาร Call Center ที่สละเวลาเต็มอิ่มกับความรู้  ซึ่งได้เรียนรู้จากเรื่องราว Case Study ดีๆ ที่เป็น Climax Case จากหลากหลายองค์กร
พร้อมกับสื่อการบริหาร Call Center ที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจน..และจากเรื่องที่เข้าใจยากๆ...กลายเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายๆ


ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับ :
คุณจุ๊บแจง พี่น้อย คุณหนุ่ม คุณสุขสันต์ พี่นิด น้องดาว น้องเปิ้ล น้องแอ๊ว
......แล้วพบกันใหม่นะครับ

     

 


 

 

 

 


 Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy
Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy